Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Kan du tenke deg å skape liv i og rundt Utsira fyr?

Fyrområdet Foto: Utsira Fyr - Fyrvokterbolig ved Utsira Servicesenter

 

Mulighet for kreativ, strukturert person!

Utsira kommune har i dag leieavtale med Kystverket fram til 31.12.17 for forvaltning av Utsira fyr og fyranlegg. Nå skal avtalen fornyes. Utsira kommune ønsker å gjøre dette sammen med en 3. partner som kan være med å utvikle livskraft, glede og energi ved Utsira fyr!

Fyranlegget må samtidig tas vare på i samsvar med fredningsbestemmelser og være åpent for allmenheten. Utsira fyr er Utsiras viktigste «ikon», kulturminne og reiselivslokalitet. Fyreanlegget er fredet av Riksantikvaren og er i Kystverkets eie. Fyrtårnet er intakt med original linse fra Barbier & Bernhard. I tillegg følger mye bygningsmasse.

Vi ser gjerne at noen kan få til arbeidsplasser, eller næring rundt fyrområdet og bygningene der, innen gitte rammer. Vi ønsker å komme i dialog med noen som har kreativitet og er struktur- ert nok til å få noe til på Utsira fyr. I Norges minste kommune Utsira, på «øya i havet» Utsira!

Har du det i deg?

Litt mer om leieavtalens omfang

Ta kontakt med:

Utsira kommune ved rådmann Bjørn Aadnesen eller ass. rådmann Arnstein Eek.

Telefon 52 75 01 00/913 12 203.

Frist for å melde sin interesse settes til 12. oktober 2017.  Søknad sendes til Utsira kommune, postboks 63, 5547 Utsira eller post@utsira.kommune.no