Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ledig deltid i tredelt turnus samt ferievikariater v Siratun Sykestue

Nye spenninger i livet? Intens stillhet eller storm. Kontrastene er store ved Utsira Fyr. Foto: Atle Grimsby
Vi har nå tre ledige faste deltidsstillinger i tredelt turnus (dag/aften/natt) på helg ved Siratun sykestue. Stillingsstørrelse: Stillingene er mellom ca. 13 til ca. 15 % størrelse og kan tilpasses i en viss grad etter ønske.

Utsira kommune

er en øykommune vest i havet fra Haugesund med ca. 200 innbyggere. Det går bilferge 3-4 ganger daglig. Turen tar 70 minutter. Her ute på Utsira er det et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge. Kommunen har full barnehagedekning. Skolen har 24 elever pr. d.d. fra 1. til 10. klassetrinn.

Kommunenes innbyggere disponerer svømmehall og idrettshall til bruk etter behov og etter gjeldende regler. Utsira har et flott naturlandskap, spennende fugleliv og et aktivt ornitologisk miljø som tiltrekker seg mange fugletittere vår og høst. Her ute i havet er det mange aktiviteter på ulike arenaer, vi nevner idrett, korps, velforening, Kystlag osv. 

Bor du på Utsira har du mulighet for spennende aktiviteter eller et liv i rolige omgivelser uten køkjøring og parkeringsproblemer.

Siratun sykestue

er helsesenteret på Utsira. Her har vi sykehjemsavdeling, hjemmetjenester, helsestasjon, legekontor og psykiatritjenesten samlet.

Sykehjemsavdelingen har 8 senger og har for tiden meget god kapasitet. Det er aktuelt å leie ut plasser til andre.  På sykestuen jobber det hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, vernepleier og assistenter. 

Kommunens helsepersonell har døgnvakt hele døgnet 365 dager i året for akutte situasjoner. I dette arbeidet samarbeider vi godt med AMK og legevakten i Haugesund.

 

Vi har nå tre ledige faste deltidsstillinger i tredelt turnus (dag/aften/natt) på helg ved Siratun sykestue

null

Stillingsstørrelse:
Stillingene er mellom ca. 13 til ca. 15 % størrelse og kan tilpasses i en viss grad etter ønske.

Utsira kommune er som arbeidsgiver opptatt av å forsøke å kunne tilby størst mulig stillingsstørrelse, og er åpen for å tilpasse stillingsstørrelser ved ledighet og der det er turnusteknisk mulig innen de rammer lov og avtaler gir rom for.

Avlønning:
Lønn etter fastsatt lønnsregulativ.

Utdanningskrav: Det søkes primært etter hjelpepleier / omsorgsarbeider men åpner opp for at også andre kan søke.

Kontaktperson:
Helse- og omsorgssjef Jack Aadland, telefon 52750113 eller mobiltelefon 99155961

Søknadsfrist: 10. april 2017

Elektronisk søknad sendes til Utsira kommune:  post@utsira.kommune.no Eventuelt på papir til:  Utsira kommune, v/ helse- og omsorgssjef, 5547 UTSIRA.

Ferievikarer

Vi trenger ferievikarer på sykestuen og i beredskapstjenesten i sommer.

Det er behov for ulike fag grupper. Sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, studenter og assistenter.

 

Før på søknader når du kan tenke deg å jobbe og eventuelt hvilken fagutdanning du har.

Søknadsfrist: Snarest.

Er det ønskelig med mer informasjon ta da gjerne kontakt med helse- og omsorgssjef Jack Aadland, telefon 52750113 eller mobiltelefon 99155961.

Elekronisk søknad sendes til:  post@utsira.kommune.no

 

Eventuelt på papir til:  Utsira kommune, v/ helse- og omsorgssjef, 5547 Utsira