Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ledig engasjement som kjøkkenmedarbeider i prøveprosjekt

Blekksprutpølse fra SFO-kokebok 2016
Det er ønske om å starte opp prøveprosjekt med enkel skolelunsj til elevene ved Utsira skole. 2 gangs utlysning. ny søknadsfrist er satt til 13. juli

Med forbehold om kommunestyrets godkjenning ønsker Utsira kommune å innføre enkel skolelunsj på Utsira skole som et prøveprosjekt f.o.m. 1. september 2018. Det er ønskelig at barnehagens og skolens lunsj blir samkjørt, men bespisning vil skje adskilt. Arbeidstiden vil være fra ca. 09.30 til 11.30 alle skoledager,- mao. to timer fem dager i uken. I tillegg gis det 2 timer i uken til planlegging, forberedelse og etterarbeid. Stillingen vil følge skoleruten.

Vi søker personer med erfaring fra profesjonell matlaging ( som har god kjennskap til formelle regler og krav på området), og personlig egnethet vil vektlegges.

Lønn etter gjeldende tariff.

Politiattest må legges fram før tiltredelse.

Nærmere opplysninger kan fås hos oppvekstsjef Arna Leidland, tlf: 52 75 01 28

Søknadsfrist: 20.06.2018

Søknaden sendes til Utsira skole, 5547 Utsira, eller pr e-mail: post@utsira.kommune.no