Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ledig stilling som fagarbeider

Varierte oppgaver i teknisk, .. aldri en dag som er lik.

Fra 01.07.2018 er det ledig i utgangspunktet en 100 % stilling som fagarbeider tilknyttet drifts- og utviklingsavdelingen. Vi ønsker primært en person med fagbrev som snekker, rørlegger eller elektriker. Dokumentert relevant erfaring kan fravike fra stillingskrav. I stillingen inngår vakt hver 3. lørdag/søndag knyttet til tilsyn vannverk og svømmehall og tekniske anlegg på Siratun, Sirahallen og Sirakompasset.

Gjøremål i stillingen går i hovedsak på drift av kommunale bygg, vannverk med ledningsnettet, vaktmestertjenester for avdelingene, tømming av septikkummer, generelt vedlikehold, grasklipping kirkegårder, kommunale anlegg, veivedlikehold vinterstid og sommertid, annet forefallende arbeid.

Det er krav til søker om sertifikat på minst klasse B og at vedkommende vil kunne beherske traktor med redskap etter opplæring/praksis

Stillingen inngår også i brannkorpset til Utsira Brannvesen og det blir gitt ett tillegg for deltakelse i dette arbeidet, som for øvrig går på deltakelse i øvelser etter egen plan. Utsira Brannvesen inngår i felles IKS for brann- og redning på Haugalandet, og stillingshjemmel blir videreført i IKS`et.

Søknadsfrist settes til 1.mai 2018

Tilsetting skjer etter gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter avtale

Nærmere opplysning om stilling fås ved henvendelse til drifts- og utviklingssjef Arvid Helgesen

på tlf. 52750118 – 92259351

Søknad med CV sendes til Utsira kommune, pb. 63, 5547 Utsira, eller på mail til post@utsira.kommune.no

Arvid Helgesen

Drifts- og utviklingssjef