Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

LEDIG STILLING SOM LÆRER VED UTSIRA SKOLE SKOLEÅRET 2021 – 2022.

Stillingen er ledig fra 01.08.2021. Skolen er en 1 — 10 skole med 18 elever. Stillingen rapporterer til rektor. Søknadsfrist 18. juli 2021

Vi søker etter en grunnskolelærer i inntil 100 % stilling. Du må være utviklingsorientert, tydelig, forutsigbar og synlig med evne og vilje til å: 

  • Framstå som en varm og tydelig leder for elevgruppen.  

  • Inspirere og samarbeide med personalet, elever og foresatte om å skape et godt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø.

Søkere må ha pedagogisk utdanning. Personlig egnethet vektlegges. Aktuelle søkere vil innkalles til intervju. 

Vi kan tilby: 

  • et positivt og utviklingsrettet arbeidsmiljø  

  • en utfordrende stilling med gode muligheter for videreutvikling/-utdanning 

  • et samfunn med mange muligheter for den som vil 

Kommunen kan være behjelpelig med barnehageplass og med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes etter gjeldende regelverk. 

Nærmere opplysninger om stillingen og kommunen kan fås hos oppvekstsjef/ rektor Joakim Lund, mob. 930 08 438 / joakim.lund@utsira.kommune.no   

Politiattest må legges fram før tiltredelse. Bekreftede kopier av vitnemål og tidligere yrkeserfaring vedlegges/ettersendes. 

Tilsetting skjer i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søknad med CV sendes til Utsira kommune, Postboks 64, 5547 Utsira, eller helst på e-post: post@utsira.kommune.no innen 18.07.2021.

vi søker lærer