Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ledig stilling som oppvekstsjef/Rektor på Utsira Skole - Sirakompasset

Nåværende oppvekstsjef/rektor går av med pensjon, og i den sammenheng søker Utsira kommune ny oppvekstsjef/rektor. Stillingen er ledig fra 01.06.2021.
Vi søker etter en oppvekstsjef/rektor som er utviklingsorientert, tydelig, forutsigbar og synlig.

 

Om stillingen

Skolen er en fådelt skole (1-4.tr, 5-7 tr, og 7-10 tr.) med 20 elever samlokalisert med Utsira barnehage. Oppvekstsjef/rektor rapporterer direkte til rådmannen, og inngår i rådmannens ledergruppe. Du skal lede og koordinere avdelingens virksomhet. Dette inkluderer også voksenopplæring, SFO (skolefritidsordning), kulturskole og Utsira bibliotek.

Sirakompasset er også kommunens kulturhus, hvor det bl.a. vises jevnlige kinoforestillinger via Bygdekinoen.

Oppvekstsjef er også leder av det tverrfaglige teamet Oppvekstforum, som er en del av rådmannens internkontroll.

Stillingen skal dekke kravet til skolefaglig kompetanse over skolenivå etter opplæringslovens

§ 13-1, og samtidig ha overordnet fag-, økonomi- og personalansvar for skole og barnehage. Stillingen forutsettes å bidra til videre utvikling av skoleeierrollen, og være en drivkraft i den lokale barnehagebaserte og skolebaserte utvikling av skole og barnehage i kommunen.

Vi søker en person med:

·       Pedagogisk utdanning på minimum høgskolenivå

·       Fortrinnsvis Master i skoleledelse

·       Ledererfaring

·       Kompetanse innen økonomi- og personalforvaltning

Og med evne til:

·       Utvikle skolen som en lærende organisasjon med forankring til lokalmiljøet.

·       Inspirere og samarbeide med personalet, elever og foresatte om å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø.

·       Stå for en helhetlig ledelse der en er opptatt av muligheter i stedet for begrensninger.

·       Lede og motivere til pedagogisk utviklingsarbeid.

Disse personlige egenskapene ser vi etter hos deg:

·       Engasjert og med vilje og evne til god planlegging, nytenking, kvalitetsutvikling og samarbeid

·       Kunne se skolenes virksomhet i et forebyggende, samfunnsmessig og helhetlig perspektiv

·       Utvikle samarbeidet med foresatte og deres representanter

·       Arbeide selvstendig, strukturert og med pågangsmot Personlig egnethet og resultater fra tidligere arbeid vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

·       Vi tilbyr en utfordrende jobb i et aktivt og spennende miljø. Lønn etter avtale. Vi dekker flytteutgifter etter kommunale vedtekter. God pensjonsordning. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

·       Tiltredelse 01.06.2021. Tilsetting skjer i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søknad med CV og vedlegg sendes på e-post til bjoern.aadnesen@utsira.kommune.no

·       Politiattest må legges fram før en tiltrer.

Søknadsfrist: 26.02.2021

Spørsmål om stillingen kan stilles til oppvekstsjef/rektor Arna Leidland, Tlf. 483 88 289.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Stillingen på finn.no

Om Utsira kommune

Utsira kommune ligger 18 km vest i havet ut fra Haugesund. Kommunen er Norges minste og mest perifere kommune, men har likevel stått som egen selvstendig kommune siden 1924. Midt i Nordsjøen finner du et samfunn der salt, havråk, vind og havstrømmer former tilværelsen og dikterer livsbetingelsene. Ofte ekstremvær, men også hyppige glimt av sol - nesten hver dag hele året. Utsira gir energi! - er vår visjon og er bærende i nærings-, kultur og samfunnsliv. Utsira er et isolert, og for mange et eksotisk samfunn som er avhengig av båtforbindelse. Samtidig har vi mye utbygd infrastruktur; god fiberoptisk dekning, oppvekst- og idrettsanlegg, vannverk, renovasjon, butikk, spisesteder og de mest sentrale kommunale tjenestene. Vi er et kompakt samfunn der det meste foregår på 6 km2 landarealer. Havarealene innenfor kommunegrensene derimot er 136 ganger større, med uutnyttede næringsmuligheter. Vi er omgitt av hav 360°!