Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ledig vikariat som flyktningekoordinator

3F 'Fly Away' foto: Atle Grimsby
Søknadsfrist: fredag 20.oktober 2017.

LEDIG VIKARIAT I 50 % STILLING SOM FLYKTNINGEKOORDINATOR I UTSIRA KOMMUNE

Stillingen rapporterer direkte til rådmannen.

Arbeids-/ansvarsområde:

Flyktningekoordinatoren har ansvar for å samordne kommunens tiltak i forbindelse med planlegging og mottak av flyktninger, og for å sette seg inn i forhold som er viktig å ha god informasjon om for å kunne drive god integrering, herunder:

 •   bistå praktisk ved bosetting og under etablerings- og integreringsfasen.
 • samordne og tilpasse kommunens tjenester innenfor skole, barnehage, helse, kultur og fritid sammen med styringsgruppen for flyktninger. (Oppvekstforum)
 • gi tilrettelagt informasjon om det norske systemet, herunder rettigheter, plikter og økonomisk veiledning
 • informasjons- og saksbehandleroppgaver
 • rådgivning og bistå den enkelte til å bli selvhjulpen i Norge.
 • gi kunnskap om lokalmiljøet, økonomisikring
 • andre oppgaver relatert til mottak av flyktninger.

Kvalifikasjoner:

Vi søker videre etter en person:

 • med samfunnsengasjement og som trives med å jobbe med mennesker.
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god kunnskap om arbeidslivet og arbeidsmarkedet
 • som trives med teamarbeid og er vant til ansvar for egen læring og utvikling.
 • har grunnleggende datakunnskaper

Ansettelse skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Pensjonsordning i KLP.

Spørsmål og stillingen rettes til:     Katrine Klovning, 52 75 01 25 eller 41 74 22 74

                                                                Bjørn A. Aadnesen, 52 75 01 12 eller 913 12 203