Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ledige stillinger i skole og helse/omsorg

Ta spranget over til oss... der DU gjør en forskjell. Foto: Atle Grimsby
Vi har ledige stillinger i skolen og en ledig stilling som helse og omsorgssjef i Utsira kommune. Felles for alle stillinger er at det er søknadsfrist den 1. april 2019.

Utsira kommune er landets minste kommune med ca 200 innbyggere. Øya ligger 18 km. ut i havet, og bilferjen fra Haugesund tar ca.75 minutt. Den går 4 ganger daglig. Vi har et trygt og godt oppvekstmiljø og full barnehagedekning. Det er mulig med mange ulike fritidsaktiviteter både i svømme – og idrettshallen, flere offentlige og private forsamlingslokaler, to serveringssteder og flotte turstier. På mange måter er Utsira mulighetens øy. Bli med på laget...

Skolelunsj 

LEDIGE STILLINGER SOM LÆRER PÅ UTSIRA SKOLE

Stillingene er ledige fra 01.08.2019. Skolen er en 1 — 10 skole med 22 elever. Stillingene rapporterer til rektor. 

For nærmere opplysninger: www.utsira.kommune.no

Vi søker etter grunnskolelærere i inntil 100 % stilling. Du må være utviklingsorientert, tydelig, forutsigbar og synlig med evne og vilje til å:

·         Framstå som en varm, grensettende og tydelig leder for elevgruppen.

·         Inspirere og samarbeide med personalet, elever og foresatte om å skape et godt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø

Søkere må ha pedagogisk utdanning. Personlig egnethet vektlegges. Aktuelle søkere vil innkalles til intervju.

Vi kan tilby:

·         et positivt og utviklingsrettet arbeidsmiljø

·         en utfordrende stilling med gode muligheter for videreutvikling/-utdanning

·         et samfunn med mange muligheter for den som vil

 Søknad med CV sendes til Utsira kommune, Postboks 64, 5547 Utsira, eller helst på e-post: post@utsira.kommune.no innen 01.04.2019.

 

LEDIG STILLING SOM HELSE- OG OMSORGSSJEF

Vi søker også etter ny helse- og omsorgssjef fra høsten 2019.

Vår helse- og omsorgssjef blir pensjonist fra 1. desember 2019, og vi søker nå etterfølger – gjerne med tiltredelse rundt september / oktober for å få til en grei overlappingsperiode.

Vedkommende som ønskes ansatt er offentlig autorisert sykepleier, eventuelt offentlig autorisert vernepleier.

Som helse- og omsorgssjef i Norges minste kommune vil du få ansvar for daglig drift av kommunens helse- og omsorgstjeneste.  Så langt har hjemmebasert omsorgstjeneste i vår kommune ikke hatt stort volum, mens driften av vårt sykehjem, Siratun sykestue, har vært hovedfokus.  Bl.a. i tråd med sentrale føringer om å bo hjemme lengst mulig vil hjemmebaserte omsorgstjenester bli et sentralt og prioritert område i tiden fremover.  Som en del av denne satsingen ferdigstiller kommunen i disse dager to nye omsorgsboliger.

Utsira kommunes sykehjem Siratun sykestue har åtte enkeltrom med eget bad.  For tiden har vi meget god kapasitet med ledige rom.

Vi har pr. i dag tre sykepleiere og en vernepleier samt et antall hjelpepleiere / helsefagarbeidere og assistenter i staben vår.  Den ene sykepleieren har helsesykepleierfunksjonen.  Sykepleiere / vernepleier går i turnus hver 4. helg mens det øvrige personalet går turnus hver 3. helg.

Helse- og omsorgssjefstillingen er delt mellom administrativt arbeid og turnus med en fordeling på ca. 40 % administrasjon og ca. 60 % turnus.

Sykepleierne / vernepleier (inkl. helse- og omsorgssjefen) går i en bakvakts- / beredskapsvakt – ordning der de deler på å ha døgnkontinuerlig beredskapsvakt 365 dager i året.  Etter forhandlinger er denne beredskapsordningen romslig avlønnet.  Ellers lønn etter avtale.

Grunnet beredskapsvaktene er det nødvendig med førerkort kl. B.

Kommunen kan være behjelpelig med barnehageplass og med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes etter gjeldende regelverk.

Nærmere opplysninger om lærerstillingene og kommunen kan fås hos oppvekstsjef/ rektor Arna Leidland, mob.483 88 289 / arna.leidland@utsira.kommune.no 

Opplysninger om stillingen som helse- og omsorgssjef kan fås hos rådmann Bjørn A. Aadnesen, mob. 913 12 203 / bjoern.aadnesen@utsira.kommune.no

Politiattest må legges fram før tiltredelse. Bekreftede kopier av vitnemål og tidligere yrkeserfaring vedlegges/ettersendes.

Tilsetting skjer i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknad med CV sendes til Utsira kommune, Postboks 64, 5547 Utsira, eller helst på e-post: post@utsira.kommune.no innen 01.04.2019.

Nye omsorgsboliger på Hovland