Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Prosjektstilling som Næringsutvikler – 2.gangs utlysning

Solnedgang ved Utsira Fyr
Utsira kommune har opplevd synkende innbyggertall og aktivitet de siste årene. Denne utviklingen ønsker vi å snu! Søknadsfrist: 13.07.2020
Utsira har mange naturressurser. Kommunen har blant annet mye havområder, landområdene på 6 km² utgjør mindre enn 1 % av kommunen! Utsira har hav, vind, salt, sol, lys, «grønn øy» og unik beliggenhet som øy i barske omgivelser midt i Nordsjøen. I løpet av sommeren kårer vi vinner av innovasjonskonkurransen «Utsira – et levende testsenter». Kan Utsiras naturressurser få «nytt liv» når de kobles mot ny teknologi?

Næringsutvikler vil sammen med rådmann og ordfører være ansvarlig for å utvikle og vedlikeholde bærekraftige næringer på Utsira og gi liv til øysamfunnet.

Arbeidsoppgaver

·         Være kontaktledd mellom kommune og lokalt næringsliv.

·        Tiltrekke kompetanse og kapital gjennom å synliggjøre muligheter Utsira kan gi.

·        Følge opp vinner av innovasjonskonkurransen i forhold til realisering av prosjekt.

·        Være kontaktledd mellom kommune og nyetablerere og bistå i forhold til realisering av prosjekter, nettverksbygging og finansieringsmuligheter.

·        Være saksbehandler i næringslivssaker.

·        Følge opp konkrete utfordringer i nyrevidert næringsplan som vedtas av kommunestyret i september.

Kvalifikasjoner

Relevant erfaring fra offentlig, eller privat virksomhet.

Utdanning tilsvarende høyskole- eller universitetsnivå.

Personlige egenskaper

·        Du tar ansvar og kan drive et prosjekt framover.

·        Du er initiativrik, tydelig og strukturert.

·        Du inspirerer.

·        Du er en god nettverksbygger og har gode relevante nettverk rundt deg

Vi tilbyr:

Prosjektstilling i inntil 100 %, med i første omgang, 2 års horisont

Lønn etter avtale.

Fleksibel arbeidstid.

Pensjonsordning i KLP.

Arbeids- og bosted ser en gjerne vil være Utsira. Reiseaktivitet må påregnes.

Kontaktinformasjon

Bjørn A. Aadnesen, rådmann: bjoern.aadnesen@utsira.kommune.no ,

mob. 913 12 203

Søknadsfrist: 13.07.2020