Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

100% Sykepleierstilling

Ta spranget over til oss... der DU gjør en forskjell. Foto: Atle Grimsby

Hva sier du til en hverdag med masse frisk luft, med kort vei til jobb, uten køer, der stillhet er en verdi – og i såpass små forhold at du har tid til å gjøre en god jobb og gå hjem med god samvittighet ?

UTSIRA KOMMUNE er en øykommune i Rogaland som ligger 70 minutters fergetur ut i Nordsjøen fra Haugesund.  Vi er Norges minste kommune med drøyt 200 innbyggere, på lokaldialekten kalt «Sirabuer».  Her ute i havgapet lever vi godt og opplever mye vær - nordavinden kan være tøff – men vi har også flotte solskinnsdager.  Det meste på Utsira administreres fra Siratun, som er kommunens administrasjonsbygg men også lokaliserer bl. a. Siratun Sykestue, bibliotek, idretts- og svømmehall osv.  Utsira skole holder til like ved Siratun og er barne- og ungdomsskole for omlag 20 elever.  Utsira barnehage er samlokalisert med skolen og har ledige plasser.

SIRATUN SYKESTUE er kommunens helse- og omsorgssenter.  Her har vi sykehjemmet vårt med plass til 8 og vi har bare enkeltrom.  For tiden har vi ledige plasser så «Sirabuen» opplever ikke ventelister.  Alt av helse- og omsorgstjenester i kommunen administreres fra Siratun.

SYKEPLEIER - Ny utlysning 100 % stilling.

Vi har nå ledig en 100 % fast stilling som offentlig godkjent sykepleier ved Siratun Sykestue. Andre med relevant utdanning som vernepleiere oppfordres også til å søke.

 Stillingen er i to-delt turnus, og inngår også i kommunens beredskapsordning som dekker 24 timer i døgnet med hjemmevakt («bakvakt»).  Disse hjemmevaktene blir delt mellom kommunens fire sykepleiere / vernepleier. 

Vi tar gjerne imot søknader fra så vel nyutdannete som mer erfarne sykepleiere – så kast deg rundt og søk jobb på det vi av og til liker å kalle Norges Beste Vestkant !

Vi lønner etter tariff + et lokalt tillegg på kr. 20 000,- pr. år.  Den delen av stillingen som utgjør hjemmevakter lønnes etter en årslønn på kr. 100 000,- over grunnlønnen.

Hvis du vil vite mer om stillingen kan du kontakte helse- og omsorgssjef Jack Aadland på telefon 991 55961.

Utsira kommune vil være behjelpelig med å formidle bolig ved behov.  Ledige barnehageplasser.

Politiattest må legges fram før tiltredelse. Bekreftede kopier av vitnemål og tidligere yrkeserfaring vedlegges / ettersendes.

Tilsetting skjer i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

 Søknader med CV sendes til Utsira kommune, 5547 Utsira, fortrinnsvis på mail til post@utsira.kommune.no  innen 03.09.18.