Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

KOMMUNEDIREKTØR

Utsira kommune søker Kommunedirektør til vårt grønne og smarte øysamfunn... Søknadsfrist 10.01.2021

Vi ønsker en kommunedirektør som har respekt for Utsirasamfunnet og som har framtidstro og optimisme. Vi søker etter en administrativ leder som er kreativ, løsningsorientert og har fokus på smarte, effektive og digitale løsninger. For å lykkes i stillingen vil gode faglige vurderinger, solid og faktabasert saksbehandling, god økonomistyring, erfaring fra utviklingsarbeid og innsikt i kommunal forvaltning være viktig.

Utsira kommune ligger 18 km vest i havet ut fra Haugesund. Kommunen er Norges minste og mest perifere kommune, men har likevel stått som egen selvstendig kommune siden 1924. Midt i Nordsjøen finner du et samfunn der salt, havråk, vind og havstrømmer former tilværelsen og dikterer livsbetingelsene. Ofte ekstremvær, men også hyppige glimt av sol - nesten hver dag hele året. Utsira gir energi! - er vår visjon og er bærende i nærings-, kultur og samfunnsliv. Utsira er et isolert, og for mange et eksotisk samfunn som er avhengig av båtforbindelse. Samtidig har vi mye utbygd infrastruktur; god fi beroptisk dekning, oppvekst- og idrettsanlegg, vannverk, renovasjon, butikk, spisesteder og de mest sentrale kommunale tjenestene. Vi er et kompakt samfunn der det meste foregår på 6 km2 landarealer. Havarealene innenfor kommunegrensene derimot er 136 ganger større, med uutnyttede næringsmuligheter. Vi er omgitt av hav 360°!

Arbeidsoppgaver/Kvalifi kasjonskrav:

• Overordnet administrativ ledelse av kommunen og god støttespiller for dine medarbeidere.

• Strategi og økonomistyring.

• Lede innovasjons- og endringsprosesser for modernisering av kommunal drift.

• Videreutvikle samspillet med de folkevalgte for å sikre tydelige valg og prioriteringer.

• Delta i utadrettet virksomhet.

Vi søker en leder som har:

• Høyere relevant utdannelse og dokumenterbare resultater

• Kunnskap om næringsutvikling, innovasjonsprosesser og samfunnsutvikling

• Kunnskap om strategisk ledelse og økonomistyring

• God forståelse for rolledeling mellom administrativ ledelse og politisk styring, og breddekunnskap i offentlig tjenesteproduksjon

• God gjennomføringsevne, er tydelig og ryddig

• Forståelse for å anvende teknologi som redskap for å øke kvalitet på tjenester og service

• Fremstå som konsekvent, forutsigbar og en lagspiller som utøver lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt og eksternt

Personlig egnethet vil bli vektlagt, med en personlighet for å bo og trives i ei øy midt i havet. 

Vi kan tilby:

• Utfordrende og interessant stilling med gode muligheter for å ta del i og skape en positiv utvikling for kommunen.

• Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø med mye god kompetanse

• Lønn etter avtale

• Dekning av flytteutgifter i tråd med kommunens retningslinjer

• Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig

• Det vil være en fast stilling, tiltredelse etter nærmere avtale

Generell informasjon

Tilsetting skjer i hht. lover, forskrifter, reglement og avtaleverk. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfi densielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Kommunen tilstreber likhet og kjønnsbalanse i arbeidslivet og oppfordrer spesielt kvinner å søke stillingen. 

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med ordfører Marte Eide Klovning på telefon: 976 57 823 eller varaordfører Tove Helen Grimsby på telefon: 478 26 317. Søknad, CV og kopi av attester og vitnemål, sendes elektronisk på e-post til: madsen@rrs.no

Søknadsfrist: 10.01.2021

Stilling på finn.no med tilgang til enkel søknad.