Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Vi har en full stilling og deltidsstillinger som sykepleiere/helsefagarbeidere

Ta spranget over til oss... der DU gjør en forskjell. Foto: Atle Grimsby
Vi søker etter en sykepleier i full stilling, en helgevakt hver fjerde helg for en sykepleier og to-tre 15% stillinger for helsefagarbeidere/hjelpepleiere. Se de ulike stillinger nedenfor. Søknadsfrist allerede 12. oktober 2018

Ønsker du en hverdag med masse frisk luft, med kort vei til jobb, og ingen kø?  En hverdag hvor forholdene er små, du har tid til å gjøre en god jobb og gå hjem uten dårlig samvittighet etterpå? Da bør du lese videre.

Utsira kommune bygger sin virksomhet på verdiene humor, driftighet og raushet, med mottoet ”Utsira gir energi”. Øykommunen i Nord-Rogaland ligger 70 minutters fergetur ut i Nordsjøen fra Haugesund. Vi er Norges minste kommune med drøyt 200 Sirabuer.  

Det meste som skjer på Utsira administreres fra Siratun, kommunens administrasjonsbygg, som er lokalisert midt på øya. Her finner du Sirahallen, som inneholder både svømme- og idrettshall, bibliotek, i tillegg til omsorgssenteret. Utsira skole holder til i Sirakompasset like ved Siratun, og er barne- og ungdomsskolen for omlag 20 elever. Utsira barnehage er samlokalisert med skolen, og har ledige plasser per september 2018.

Omsorgssenteret ligger i andre etasje på Siratun. Omsorgssenteret består blant annet av sykehjem med 8 plasser, base for hjemmebaserte tjenester, helsestasjon, legekontor og fysioterapitjenester. Din arbeidsplass vil være både sykehjemmet og hjemmebasert omsorg.  Vårt fokus er å gi best mulig omsorg, basert på verdighet og trygghet.  Vi tilbyr både korttids- og langtidsopphold, dagopphold/nattopphold, hverdagsrehabilitering og andre aktiviteter. Vi verdsetter og tilrettelegger for trening og kulturelle innslag, som kan være til både glede og nytte for våre beboere og andre. 

Omsorgssenteret er en levende organisasjon, som har en svært sentral plass i Sirabuens liv og er en møteplass for mennesker i alle aldre. Vi har også flere frivillige som bidrar til å skape en god hverdag og trivsel for de som bor ved senteret. Arbeidsmiljøet er godt og vi er en liten men sammensveiset gjeng med lite utskiftninger i personalgruppen.

Sykepleier - inntil 100 % fast – Utsira kommune - Omsorgssenteret

Arbeidsoppgaver

Sykepleierstillingen som utlyses gjelder vakter på dag- og kveld, samt  hjemmevakt på natt, med helgejobbing hver 4. helg.

Som sykepleier har du ansvar for daglig utførelse og oppfølging av sykepleierfaglige prosedyrer, observasjoner og sykepleiedokumentasjon i forhold til tjenestemottakere. Du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner. Videre har du i samarbeid med tverrfaglige yrkesgrupper ansvar for pleie og behandling av den enkelte pasient.

Du bidrar til kvalitetsutvikling og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og veiledning av personalet. Du må ha fokus på brukermedvirkning og tilrettelegge for pasientens egen mestring. Pårørendesamarbeid er også svært sentralt.

Hos oss bidrar alle til at virksomheten drives i samsvar med enheten sine mål og vedtatte budsjettrammer.

Kvalifikasjoner

Sykepleier med gyldig norsk autorisasjon

Gode It-kunnskaper.

Ønskelig med erfaring fra relevant arbeid

Norsk er arbeidsspråk i Utsira kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Politiattest må legges fram før tiltredelse.

Utdanningsretning

·         Medisin/Helse/Sosialfag

·         Utdanningstittel: Sykepleier

Utdanningsnivå

·         Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper

Du er faglig engasjert

Du trives godt når ingen arbeidsdager er like.

Du er opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende.

Du har evne til å gi og ta veiledning.

Språk

·         Norsk

Vi tilbyr

  • Inntil 100% fast stilling som sykepleier.
  • Vi lønner sykepleierstillinger etter avtale.
  • Hos oss møter du et godt fagmiljø med mange dyktige kollegaer. Som en del av vårt sykepleierteam vil du også utgjøre en viktig del av vår kompetanseutvikling, samt delta i prosesser med kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling. Vi ønsker at våre ansatte skal delta på relevante kurs og utdanning, og tilrettelegger for dette med stipendordninger og fri med lønn. 

Til slutt:

·         Utsira kommune vil være behjelpelig med å formidle bolig ved behov.

·         Tilsetting skjer i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

·         Stillingen er ledig pr. d.d. og det er ønskelig med rask tiltredelse.

·         Eventuelle spørsmål kan rettes til helse- og omsorgssjef Jack Aadland på telefon 99155961 eller på mail til jack.aadland@utsira.kommune.no

  • Søknader med CV sendes til Utsira kommune, 5547 Utsira, fortrinnsvis på mail til post@utsira.kommune.no innen 12.10.2018. Bekreftede kopier av vitnemål og tidligere yrkeserfaring vedlegges.
 

SYKEPLEIER DELTID - HELGESTILLING

UTSIRA KOMMUNE har ledig en deltidsstilling som sykepleier på helg.  Stillingen er på ca. 15 % og omfatter tidlig- og seinvakter samt bakvakt / beredskapsvakt hele døgnet for sykehjemmet og for kommunens innbyggere 4. hver helg.

Stillingen er ledig fra d.d. og det er ønskelig med rask tiltredelse.

Lønn etter avtale

Eventuelle spørsmål kan rettes til helse- og omsorgssjef Jack Aadland på telefon 99155961 eller på mail til jack.aadland@utsira.kommune.no

Søknad sendes til Utsira kommune, 5547 Utsira helst på mail til post@utsira.kommune.no snarest og seinest innen 12. oktober 2018.

Velkommen som søker !

DELTID SYKEHJEMMET HELGESTILLINGER

Ved SIRATUN SYKESTUE har vi ledig 2 - 3 deltidsstillinger på helg med vakter på dag, kveld og natt.  Hver av stillingene er på ca. 15 % og med arbeid hver 3. helg.

Vi søker fortrinnsvis helsefagarbeidere / hjelpepleier men åpner opp for søkere med annen bakgrunn.

Stillingene er ledig fra d.d. og det er ønskelig med rask tiltredelse.

Lønn etter kommunalt regulativ.

Eventuelle spørsmål kan rettes til helse- og omsorgssjef Jack Aadland på telefon 99155961 eller på mail til jack.aadland@utsira.kommune.no

Søknad sendes til Utsira kommune, 5547 Utsira helst på mail til post@utsira.kommune.no snarest og seinest innen 12. oktober 2018.

Velkommen som søker !