Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Vi har fortiden to ledige stillinger i kommunen

70 % fast stilling som godkjent sykepleier ved Siratun Sykestue, samt 100% vikariat som grunnskolelærer ved utsira Skole. Begge stillinger har søknadsfrist 1. juni 2018.

nullUTSIRA KOMMUNE er en øykommune i Rogaland som ligger 70 minutters fergetur ut i Nordsjøen fra Haugesund.  Vi er Norges minste kommune med 209 innbyggere, på lokaldialekten kalt «Sirabuer».  Her ute i havgapet lever vi godt og opplever mye vær - nordavinden kan være tøff – men vi har også flotte solskinnsdager.  Det meste på Utsira administreres fra Siratun, som er kommunens administrasjonsbygg men også lokaliserer bl. a. Siratun Sykestue, bibliotek, idretts- og svømmehall osv. 

SIRATUN SYKESTUE er kommunens helse- og omsorgssenter.  Her har vi sykehjemmet vårt med plass til 8 og vi har bare enkeltrom.  Alt av helse- og omsorgstjenester i kommunen administreres fra sykestuen.

UTSIRA SKOLE er kommunens barne- og ungdomsskole med for tiden 25 elever.

Vi har nå ledig en 70 % fast stilling som offentlig godkjent sykepleier ved Siratun Sykestue.  Stillingen er i to-delt turnus, og inngår også i kommunens beredskapsordning som dekker 24 timer i døgnet med hjemmevakt («bakvakt»).  Disse hjemmevaktene blir delt mellom kommunens fire sykepleiere / vernepleier.

Vi tar gjerne imot søknader fra så vel nyutdannete som mer erfarne sykepleiere, og lønner etter tariff + et lokalt tillegg på kr. 20 000,- pr. år.  Den delen av stillingen som utgjør hjemmevakter lønnes etter en årslønn på kr. 100 000,- over grunnlønnen.

Hvis du vil vite mer om sykepleierstillingen kan du kontakte helse- og omsorgssjef Jack Aadland på telefon 52750119 / 991 55961.

Utsira skole har ledig 100% vikariat som grunnskolelærer.

Søkere må ha pedagogisk utdanning og personlig egnethet vektlegges.

Vi søker etter en lærer som gjerne har realfaglig bakgrunn og som er utviklingsorientert, tydelig, forutsigbar og synlig med evne og vilje til å:

·         framstå som tydelig leder for gruppen

·         inspirere og samarbeide med personalet, elever og foresatte om å skape et godt lærings – og arbeidsmiljø.

Hvis du vil vite mer om lærerstillingen kan du kontakte oppvekstsjef / rektor Arna Leidland på telefon 52750128 / 48388289

 

For begge stillingene kan Utsira kommune være behjelpelig med barnehageplass og å formidle bolig ved behov.

Politiattest må legges fram før tiltredelse. Bekreftede kopier av vitnemål og tidligere yrkeserfaring vedlegges / ettersendes.

Tilsetting skjer i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

 Søknader med CV sendes til Utsira kommune, 5547 Utsira, fortrinnsvis på mail til post@utsira.kommune.no  innen 01.06.2018

 VELKOMMEN SOM SØKER !