Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteplan 2023

Våren 2023

Formannskapsmøter:

Torsdag 5, januar (ekstraordinært krambuloftet)    saksframlegg     protokoll  

Mandag 20. februar 2023  Saksframlegg   ettersendte saker   protokoll  

Mandag 20. mars 2023   Saksframlegg   valgstyresak   planprogram områdeplan Sørevågen

Tirsdag 11. april 2023  

Mandag 8. mai 2023 - Atl 9. mai 

Mandag 5. juni 2023

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 09:00.


Kommunestyremøter:

Torsdag 16. februar 2023   Saksframlegg   årsmeld KU 22   RogRevisjon selskaper   RR samarbeid skole

Torsdag 16. mars 2023   kl 17.00

Torsdag 11. mai 2023    

Torsdag 8. juni 2023  

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 18:00

 
 

Kontrollutvalget – Møtene starter kl 12:30

Fredag 10. februar 2023  

Fredag 5. mai 2023 

Fredag 8. september 2023

Fredag 17. november 2023

Administrasjonsutvalgsmøte

Mandag 5. juni 2023 kl 09.00 Allrommet

De som har spørsmål til ordfører og Kommunedirektør, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

Avdelingslederne må ha levert sakene til Kommunedirektøren seinest ti dager før møtene, for at de kan tas opp.

Det kan bli endringer i møteplanen. Ved behov for eksterne besøk i møtene ol kan vi måtte flytte på tidspunktene.

Utsira 6. januar 2023 – Arnstein Eek

Denne mappen er tom.