Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Revidert SMIL strategi 2022 til 2026

Utsira kommune har vedtatt ny SMIL strategi for tildeling av Spesielle Miljøtilskudd i Landbruket for 2022 til 2026.
SMIL-Strategien skal gi en retning for prioritering av spessielle Miljøtilskudd i Landbruket på Utsira. Stategeien er sendt på høring til Lokale bønder og drivere av landbrukseiendom i Utsira kommune.
 
Nytt i strategien er en motivering til innkomne søknader før 1 juni, slik at man lettere for oversikt over tilgjenglige midler til fordeling.

Fristane kommunen har sett for søking på SMIL-midlar er:

·     Vår: Fortløpande søknader, men mest før 1. juni, då kommunen skal rapportere rapportere bruk/behov

·     Haust: Fortløpande, men mest før 1. september. I november returnerer vi ubrukte midlar.

Vedtak etter SMIL-forskrifta i kommunen vert gjort slik;

·     Tradisjonell SMIL - administrativt av tilsette på landbrukskontoret i Karmøy kommune.

·     UKL ekstra SMIL – lokal styringsgruppe Utvalde kulturlandskap.

 

Som Utvalgt Kulturlandskaps område (UKL) vil Utsira kommune få tilgang til en ekstra pott til fordeling.

 

Det vil også være mulig for eiere av landbrukseiendom å søke på midler via UKL SMIL tiltak på egen eiendom

 

SMIL forside Les revidert SMIL Strategi for 2022 til 2026

 

 

 

 

Refotograferingsprosjektet

Foto til før/etter fotodokumentasjon fra Oscr Puschmann må være inne hos landbrukskontoret innen 20. april 2022

Som UKL område, så har vi også blitt en del av refotograferingsprosjektet uklfoto

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har siden 2010 leid inn landskapsgeograf og fotograf Oskar Puschmann, NIBIO, til å refotografere landskapsmotiver i områdene.

Formålet med refotografering av områdene i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er

• å dokumentere den historiske utviklingen i landskapet

• å synliggjøre resultater av gjennomførte tiltak.

Bønder som skal gå i gang med tiltak oppfordres til før og etter foto.

Bildene , gamle skannede fotos skal være av høy oppløsning 3 - 10 MB og foto skal være delbare (ligge ute for allmennheten). 

null

Gjerne foto fra 1960 - 1980 tallet med lav sitkagranskog..

Ta kontakt med Atle Grimsby for kopiering/avfotografering

atle@utsira.kommune.no

KUNNGJØRING EIENDOMSSKATTELISTE 2022

Eiendomsskatt skrives i 2022 ut på kun næringseiendom, kraftanlegg, vindkraft, kraftnett og anlegg omfattet av særskatteregler for petroleumsvirksomhet.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2022 og med hjemmel i eiendomsskattelovens §15 annet ledd, legges Eiendomsskattelisten for 2022 for Utsira kommune ut til offentlig gjennomsyn i kommunens serviceskranke fra 1.-21. mars 2022.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker (innen 12. april).

Kommunestyret har vedtatt følgende satser: Den alminnelige eiendomsskattesatsen er fastsatt til 7 promiller av takstgrunnlaget.

Klage sendes: Utsira kommune v/ eiendomsskattekontoret Pb 63 5547 UTSIRA Eller via epost til post@utsira.kommune.no Utsira,

2. februar 2022 Utsira kommunekasse

Utsira kommune har nå fordelt kulturmidler og folkehelsemidler for 2022

Nå har vi tro på at koronapandemien er under kontroll og at det er tid for å samle folket til kultur- og folkehelseaktiviteter. Totalt kom det inn 18 ulike søknader på kultur- og folkehelsemidler med søknadsbeløp på over 250000

Vi har fordelt kr 75.000 i kulturmider:

Fordeling kulturmidler 2022  klikk for en større versjon

... og kr 65.500 i folkehelsemidler

fordeling folkehelsemidler2022 klikk for en større versjon

 

 

 

Nye koronamidler til lokalt nærings- og organisasjonsliv

Utsira har fått nye 250.000 kroner til kompensasjon for lokalt organisasjons- og næringsliv som er ramma av smittevernstiltak. Lokal søknadsfrist er 28.februar.

Til næringsdrivende i Utsira

Lag og foreninger i Utsira

Hensikt

Kompensasjonsordningen er økonomiske støttetiltak for lokale organisasjoner og virksomheter i møte med pandemien.

Fordeling

Midlene gis som direkte kompensasjon. I tildelingskriteriene legges vekt på direkte tap av i omsetning for eksempel i form av avlysninger av inntektsgivende arrangement, kostnader/tap knyttet til begrensning av gjester og avbestillinger fra kunder.

Tildelingskriterier

Utsira kommune har tildelt slike midler i 2020 og 2021 og det er samme regler som gjelder. Som søker må du vise hva omsetningsfall har ført til av redusert driftsresultat. Du må også gi egenerklæring for mottatt støtte. Innovasjon og utvikling er viktige for å sikre verdiskaping i dag og frem i tid. De som er blitt forhindret i å igangsette nye prosjekter kan også være aktuell for støtte.

Møte næringsutvikler?

Som ny næringsutvikler ønsker jeg å møte dere så raskt som mulig. Dette for å bli kjent med dere og slik at fordelingen kan foretas av meg og kommunedirektøren innen kort tid. Formannskapet er klageorgan.

Ta kontakt med

Grete Møgster

9777 0305

grete.mogster@utsira.kommune.no

Næringsutvikler

Utsira kommune

26.01.2022

Lenke til søknadsskjema på regionalforvaltning 

 

Siste nytt og informsjon om koronavirus

Det nye koronaviruset (coronaviruset) ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig. Hvordan kan den enkelte forebygge smitte? Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen. Oppdatert tirsdag 15. februar 2022. kl 12.00.
Nasjonal informasjonstelefon 81555015 Man-Fre 08.00-15.30.
Kommunal koronatelefon Man-Fre 09.00-11.00 99219496

Lørdag 12. februar - regeringen kastet meteren og munnbindet

Vi tar tilbake hverdagen og regjeringen innfører store lettelser i nasjonale råd. Les oppdaterte råd etter 12. februar

Onsdag 2. februar 2022 - Store lettelser i de fleste nasjoale tiltak.

Meteren opprettholdes der det ikke er mulig å holde meteren, taxi, buss, ferjer og foajeer, Ellers store lettelser i kulturliv og dagligliv. Se endringer på regjeringen.no Ta vaksinen, test deg ved symptomer og varsle nærkontakter

Tirsdag 25. januar 2022 - Nytt smitteregime med selvtesting og selvrapportering

Husk å hente hurtigtestere før skolestart mandag 3. januar - deles ut til lærere/elever/barnehagebarn som ønsker kan hente hurtigtestere i kommuneadministrasjonen fram til og med kl 15.00 torsdag 30. desember 2021.

Onsdag 15. Desember  - ytterligere innskjerpninger Nasjonale råd (gjeldende fra midnatt 15.12.21)

Onsdag 8. desember Oppdatert nye nasjonale råd 7 desember

Fredag 3. desember  Innført ny forskrift gjeldende fra lørdag 4. des - 7. januar

Utsira kommune har sammen med kommunen på Haugalandet vetatt felles forskrift og felles handlingsmønster på Haugalandet. Les mer om munnbindforskrift og andre felles råd

Fredag 12. november

eneste smitte-fri kommune i Norge, men reiseråd og annet er stadig under endring, ..så sjekk jevnlig oppdateringer om nasjonale råd på fhi.no Nasjonale anbefalinger etter pressekonferanse:

 • Kommuner kan ta i bruk koronasertifikat for å hindre nedstegning.
 • Uvaksinerte personer over 18 år som bor sammen med en som er smittet av korona, får nå plikt til å teste seg
 • Uvaksinert helsepersonell bør testes to ganger i uka og bruke munnbind
Det vil trolig komme felles anbefalinger fra Haugalandet de nærmeste dager, så det kan være lurt å holde meteren, ha på munnbind der du ikke kan og legge vekk håndhilsingen igjen. Selvtester ligger utenfor helsestasjon på Siratun.

Onsdag Mandag 25. oktober

Ennå smitte-fri kommune, men reiseråd og annet er stadig under endring, ..så sjekk jevnlig oppdateringer om nasjonale råd på fhi.no

Torsdag 22. juli

Utsira kommune sendte ut en reminder på kommune-appen med fortsatt koronahensyn, nå som vi har delta-variant og sommerstemning.

• Syke personer skal holde seg hjemme

• God hygiene

• Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

• Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind. Ut å reise i sommer? Her er oppdaterte reiseregler for utenlandsturer

Onsdag 26. mai 2021 - Nasjonalt vaksineprogram.

Utsira kommune følger Nasjonalt vaksineprogram. Forventet vaksinering i de ulike grupper. Når Utsira får 'mindre doser' betyr det ingen doser. Fra uke 30 vil det bli flere doser. Nytt: Studenter bosatte i kommunen som skal reise utenlands, i studier, kan ta kontakt for prioritering i vaksinekø. Gjelder studenter som skal ha to doser før studiestart i utlandet.

Onsdag 4. mai lettelse i karanteneregler for vaksinerte

Fra og med midnatt 3 mai ble det innført lettelser i karanteneregler for fullvaksinerte.

Mandag 26 april 2021 - Gjenåpningsplan fra 16 april mer her

Mandag 12. april 2021 - Følger Nasjonal forskrift åpning kjøpesenter osv.

Utsira kommune følger nå Nasjonal forskrift  forsatt handle lokalt innen kommunen, unngå unødvendige reiser og munnbind der det ikke er mulig å holde 2meten. Skoler og Barnehager på gult nivå. Varslet endringer 14. april. 

Tirsdag 16. mars - Ny nasjonal forskrift for hele Yttre Haugalandet.

Utsira kommune tilslutter seg ny strengere Nasjonal forskrift sammen med de andre kommunene på Haugalandet. Forskriften vil gjelde fra midnat og fram til 11. april 2021. Dersom vi skal få kontroll på situasjonen på Haugalandet må flest mulig holde seg i ro og unngå flest mulig nærkontakter. Vi beholder gult nivå i Utsira skole, voksenopplæring utgår i perioden. Testing i røde dager i påsken gjøres på legevakt i byen.

Torsdag 11. mars 2021 - Ny regional forskrift for hele Haugalandet

Utsira kommunestyre vedtok i dag at de ville slutte seg til de andre kommunen på Haugalandet med egen lokal forskrift. Dette betyr en del innskjerpelser med bla sjenkestopp, nedstengt kulturliv,..mm. Organiserte aktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan fortsette så fremt man klarer å opprettholde nasjonale føringer. Les hele forskriften her. Forskriften er gjeldende fra 12.-26.mars 2021.

Tirsdag 19. januar 2021 - Fortsatt lock-down, men noen lettelser

Det har blitt lettelser med inntil fem personer på besøk i private hjem,.. forutsatt at man kan holde meteren og har god håndhygiene. Ungdomsskolen er nede på gult nivå igjen. Her er oppdatert informasjon om nasjonale anbefalinger og regler på helsenorge

Mandag 4. Januar 2021 - Nye Anbefalinger for hele landet

Nye nasjonale anbefalinger medfører at Utsira Skole - ungdomsskolen er på rødt nivå. All kulturaktivitet, inkludert Bygdekinovisninger utsatt visning foreløpig til 18. januar. Ikke gå på besøk og ikke unødvendige reiser. Siste nasjonale råd i sin helhet på helsenorge.no

Mandag 30 November - Oppdatert om reiseråd og nasjonal anbefaling i jula

Siste anbefalinger og reiseråd på helsenorge.no, samt oppdatert info om hurtigtest. Presisert i helsedirektoratet - julebesøk

Tirsdag 10. november - innskrening av reiseaktivitet

Smitten er på vei opp og regjeringen i samråd med FHI har bedt om minst mulig unødvendige reiser og samlinger av større grupper i våre egne hjem. Siste presiseringer finner du her.

Torsdag 28. oktober - Presisering nye nasjonale tiltak

Maks 50 personer private arrangement, unngå mange nye nærkontakter, maks 5 besøkende gjester i familie, 1 meters regel på kafe/pub og kollektivtransport. Les hovedtrekk i nye Nasjonale retningslinjer her

Mandag 12. oktober - koronaåpning av Sirahallen

Mindre grupper på opptil 10 personer i faste kohorter kan nå kvittere ut nøkler til svømme og idrettshall. Inn/ut kvittering i administrasjonen sin åpningstid. Les nye regler for utlån her.

Onsdag 30. september - munnbind under karantenetransport, sirahall status

MS Utsira har endret til nasjonale reiseråd for reisende fra røde områder (krav om munnbind i karantene). Se 'Reiser du i karantene?' fra rutebåten.  Utsira kommune har forsøkt å få til gradvis åpning av SIrahallen med eget smitteregime og dagsutlån i arbeidstid. Grunnet problem med kloring og temperatur blir dette utsatt til etter høstferien.

Mandag 15 . juni - nye reiseråd

Det er åpnet opp for nye reisemål. I denne forbindelse er det nyttig å følge med på nye innreiseregler og reiseråd:

Vedr. åpning av svømmehaller og treningssentre - Utsira fortsatt stengt

Mandag 11. mai - Nye smittevernsregler for idretten og oppmying i kulturlivet - 50 personer og 1 meters avstand

Fra mandag den 11. mai er det mulig med fysisk aktivitet i hall og utendørs - Dette gjelder ikke treninssenter og førnøyelsesparker som blir stengt til 15. juni. Les mer om oppmykning i idrettsliv.

Onsdag 22. april - Oppheving av hytteforbud, oppstartede barnehager og klargjøring av skoler

Tirsdag 21 april ble hytteforbud opphevet og i dag fikk vi en presisering der unødvendige fritidsreiser er fjernet. Flere utleiere på Utsira vil nå vurdere en myk oppstart av overnatting og kafedrift, der man klarer to-meters regel og grupper under fem personer. Tannlegetjenester og andre en til en tjenester er også i myk oppstart. Her er en fin oppdatert side fra regjeringen.no med spørsmål og svar på de fleste tema om korona.

Onsdag 15. april - Nasjonale retningslinjer åpner opp enkelte tjenester

 • 20.apr barnehager kan åpne gradvis.
 • 27.apr småskolen 1.-4.klasse kan starte opp + SFO
 • 20.apr. overnatting på fritidshytter er lovlig igjen.
 • 20.apr. helsefaglig virksomhet en-en kontakt kan starte opp, ivareta smittevernhensyn.
 • 27.apr. Videregående skoler, yrkesfagelever VG2 og VG3.
 • Senest 27.april andre en-en kontakt, frisører og hudpleie osv. kan starte opp, tenk smittevern.
 • Kulturarr. Inkl svømme- idrettshaller er fortsatt nedstengt fram til 15. juni

Tirsdag 31. 03. påskehilsen - en anerledes påske

Ordfører skriv i forkant av påske, med oppdatert korona-informasjon. En annerledes påske (lenke). Formannskap blir avholdt på digital løsning den 16. april, info om skole og barnehage, samt medling til besøkende. Vi har også publisert tellTur som bli aktiv fra og med 1. april og tips om strandrydding.

Fredag 27.03 Hold 2 meter avstand og ikke mer enn 5 personer

Koronaloven fastsatt i statsråd. Utsira har fått påpluss i krisepakke. Krisestab samles daglig på teams men samles kun ved behov i helgene. Kriseteam-korona består av: Marte Eide Klovning (ordfører), Tove H. Grimsby (vara ordfører), Geir Helge Rasmussen (BLU), Bjørn Aadnesen (leder kriseteam, rådmann), Stig Lillesund (kommuneoverlege), Bente Pettersen (Helse og omsorg), Arvid Helgesen (drift), Rune Solevåg (økonomi), Arnstein Eek og Atle Grimsby (stab/beredskap) og Frode Skare (MS Utsira). Eventuelle tilreisende må belage seg på at offentlige toaletter er stengt og følge nasjonale råd og retningslinjer.

 altblirbra #altblirbra tilslutt. Vi har vår egen 'regnbue' i kompassrosa som er kunstnerisk utsmykning av Christian Sunde, utenfor Sirakompasset. Mange barn tegner regnbuer med #altblirbra på Instagram nå for tiden. 

Tirsdag 24. 03 Følger nasjonale råd og henstillinger

Utsira kommune følger nasjonale råd og henstillinger, intet nytt vedr. smittesituasjon. Kommunelegen har presisert om hygieneråd, karantene og isolasjon i kommune app. Haugesund kommune har opprettet eget korona-nummer 48106331 som også er åpen for Sirabuen.., så hvis du lurer på noe, ring! Videre framdrift blir bestemt ut fra dagens pressemelding 

Onsdag 18. 03 - Helse og omsorgssjef forskjell på karantene og isolasjon 

Helse- og omsorgssjef har publisert reiseråd og orientert om forskjell på karantene og isolasjon i vår kommune app. Unngå unødvendig reising. Reiser MS Utsira skal fortrinnsvis skje i bil for å unngå å smitte mannskap ombord på rutebåten. Nå oppfordres flest mulig å holde seg hjemme. Les mer om karantene og isolasjon på helse.no

Onsdag 18. 03 - Ordfører informer om status og takk for velvilje

Skriv til befolkning på Utsira - ordfører informerer om staus og takk for at Sirabuen stiller så positivt opp Nasjonale føringer for arbeidet med å hindre rask spredning av Koronavirus.

Mandag 16. 03 - Normalisering og stengt rådhus.

Kriseledelse samles daglig 13.30 via nett/møte. Spørsmål vedrørende korona-håndtering i kommunen kan rettes til vårt sentralbord på  99219494. Vi forholder oss til nasjonale føringer og vi ber om at ingen prøver seg med myndighetsutøvelse overfor tilreisende eller arbeidsfolk som har klarert sitt arbeidesforhold og vurdert sin smitterisiko her ute.

Utsira kommune er på jakt etter ekstra krefter med helsefaglig bakgrunn som kan gjøre en innsats for oss ved behov. Vi ønsker å registrere mulige sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere. Ta kontakt med Bete Pettersen på tlf 90553171

Ekstra oppdatert? Vi minner om pressekonferanse justis- og beredskapsdept. kl 16.30 i dag

Fredag 13. 03 - Fellesløft i arbeidsliv NHO, LO, NAV og Fylke

Det er en krevende situasjon vi står i. I Rogaland deltar NHO i flere samarbeid med LO, fylkesmann, fylkeskommune og NAV, og trepartssamarbeidet fungerer godt i en beredskapssituasjon. Det er å forvente at dere opplever økt pågang fra bedrifter fra og med neste uke. Om det kan være til hjelp, må dere gjerne bruke NHOs målrettede informasjonsside for bedrifter med både råd, telefon og chat. Rådene vi gir vedrørende det å være arbeidsgiver oppdateres i tråd med de endringene som kommer, inkludert dagens tiltak fra regjeringen. https://www.nho.no/

I tillegg har NAV Rogaland følgende relevant informasjon til bedriftene:

Lenke til info om permittering: https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling

Lenke til markedsteamene: https://www.nav.no/no/lokalt/rogaland/relatert-informasjon/marknadsteama-i-rogaland

Fredag 13.03 - Fritidsreiser og hyttefolket

Beredskapsledelsen henviser til regjeringens anbefaling om at en unngår i størst mulig grad fritidsreiser, og gir denne anbefalingen videre for personer med fritidsbolig på Utsira

Torsdag 12.03 C-skriv til husstandene

Vi ber om at personer som ikke trenger akutt hjelp ikke kontakter legevakt (116117) eller ambulanse (113) unødvendig. Det er vintersesong, og de fleste med luftveisplager har ikke risiko for koronavirus. Undersøk derfor om du har vært i områder med smitterisiko før du kontakter helsetjenesten.

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar via fhi.no eller her, ring informasjonstelefon: 815 55 015

Torsdag 12.03: Forbud arrangement fram til 26. mars

Vi stenger nå ned alle kulturarrangement i henhold til Helsedirektoratets bestemmelser. Dette gjelder også Bygdekinoens virksomhet.

I førsteomgang alle kulturaktiviteter fra i dag torsdag 12. mars fra kl 18.00 til og med torsdag 26. mars.

Fra helsenorge.no: (Pålegg gjelder alle kommunale og private aktører)

Forbud mot arrangementer

Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av:

•    Kulturarrangementer inkludert Bibliotek

•    Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

•    Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

•    Treningssentre

•    Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende

•    Svømmehaller, badeland og liknende

Oppdatert på korona-viruset? Sjekk ut siste nytt på https://helsenorge.no/koronavirus

Torsdag 12.03 Stengte Skoler og Barnehager til 26. mars

Utsira barnehage og skole er stengt fra og med kl. 18.00 i dag til og med 26. mars. Elevene skal imidlertid ha tilgang til læringsaktiviteter i perioden. Vi ber foreldre hente bøker, div. utstyr og forslag til læreplaner på skolen fra og med kl. 13.00 i morgen. Lærerne vil i tillegg være i kontakt med elevene på Teams. Ta kontakt med rektor hvis dere har noen spørsmål.

Vi vil i denne forbindelse minne om generelle hygieneregler, som forebygger luftveisinfeksjoner, influensasykdom og mageinfeksjon på en god måte.

Hvordan forebygge smitte - råd fra Folkehelseinstituttet

For reisende:

Travelers corona  Klikk for en større versjon

Informasjon til barn og unge:

Hermine spørvideo

 

 

 

Koronatiltak og anbefalinger

Vi har kastet meter'en og munnbind...

 

 • Ring informasjonstelefon 815 55 015 for gjeldende regler dersom du er usikker eller har spørsmål om korona.

Vi følger nasjonale råd og regler.

Her finner du nasjonale anbefalinger og forskrifter (regjeringen.no)

Regjeringen fattet vedtak om endringer i koronatiltakene lørdag den 12. februar. Alle endringene gjelder fra klokken 10.00 lørdag 12. februar 2022.

Endringer i smitteverntiltak som gjelder fra 12. februar 2022, klokken 10.00

Overordnede råd om smittevern til befolkningen

 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Følg vaksinasjonsprogrammet
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte. 
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Her kan du lese mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no

Avstand og sosial kontakt

 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet.
 • Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper.
 • Med et høyt smittepress som nå, bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter.

Munnbind

 • Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
 • Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind. Her kan du se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no  
 • Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.

Testing

 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom.
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten.
 • Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.

Isolasjon

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg.
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind.
 • Barn i grunnskolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.  

Smittesporing

 • Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten.

Skoler, barnehager og SFO

 • Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Arbeidsliv

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

Arrangement og sammenkomster

 • Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.  
 • Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Regjeringen opphever krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.
 • Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.

Inn og utreise

 • Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern, som for eksempel å teste seg om en har symptom.
 • Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit. 

Ved reise til og fra Svalbard gjelder fortsatt særlige krav

 • Det er fortsatt krav om test før avreise til Svalbard. Unntatt fra dette kravet er de som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller at de er fullvaksinerte eller har vært gjennom koronasykdom.
 • Alle som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst.

Nytt liv i gammel Siralapp

Vår nye næringsutvikler Grete Møgster har sparket nytt liv i den gamle Siralappen. Lappen blir lagt i posthyllen til husstandene som har postboks på Joker. Vi tar sikte på en lapp i måneden med utsending rundt den 11'te i måneden.

Her vil du finne siste nytt fra næringsfronten, presentasjon av våre nye medarbeidere og mye mer,  

Vi fikk litt liten skrift i papirutgaven, så derfor kan vi anbefale dere å lese pdf-utgaven i den størrelsen som du ønsker.

Ta kontakt med Grete Møgster for innspill på neste Siralapp,... eller dersom du har en liten gründer i magen din.

God helg.. og god lesning

Forside februar 2022 Klikk for februar Siralappen

 

Barn i barnehagen fra august?

Husk søknadsfrist 1. mars

 

 1. mars er søknadsfrist for barnehageplass i Utsira barnehage med oppstart i august.

Søknadskjema finner du på barnehagens nettside: https://www.minbarnehage.no/utsirabhg

https://www.minbarnehage.no/DynamicContent//Documents/363-utsirabhg-S%C3%98KNAD-OM-BARNEHAGEPLASS-ed8417e2-13cb.pdf

Søknader sendes  via mail på post@utsria.kommune.no,

eller pr post til: Utsira Barnehage, Magnhild Meltveit Kleppa veg 8, 5547 Utsira 

Mvh

 

Marlin Eriksen

Styrer, Utsira barnehage

Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat av selvtest

Du som har tre vaksiner bør ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest.

Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, bør ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.)

Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunene og på laboratoriene. For ikke å øke belastningen på kommunene og laboratoriene, er det viktig at du ikke tar PCR hvis du ikke har behov for det.

Hvis du derimot er i en av gruppene under, ta kontakt med kommunen for å få tatt PCR (eller annen test) for å bekrefte resultatet av selvtesten:

 • Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine)

 • Uvaksinerte

 • Personer i risikogrupper

 • Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat

Har du symptomer, ta en selvtest

 • Helsedirektoratet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 tar en selvtest. Du får gratis selvtest fra kommunen hvis du har symptomer, er nærkontakt eller ved smitteutbrudd. Du kan hente selvtester hver dag

  Du kan få gratis selvtester i administrasjonen på Siratun, eller på legekontoret.

  Personer som har fått oppfriskingsdose av vaksinene og tester positivt på selvtest, trenger ikke lenger å ta en bekreftende PCR-test.

  Personer som tester positivt skal registrere selvtesten på legekontoret. . Dette er viktig for at kommunen skal ha en oversikt over smittesituasjonene.

   

Registrering av positivt resultat på selvtest

 • Ring/eller send sms til Utsira legekontor på tlf 99 21 94 96 og informer om testresultatet

Om selvtester og sikkerhet

 • Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.

 • Det er ingen smittvernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.

 

Korona-viruset

Ingen smitte i kommunen, men økende smitte på Haugalandet. Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg. Nasjonal informasjonstelefon 81555015. Koronatesting og lokale spørsmål om korona 99219496 Gunn Hilde

Oppdatert informasjon med siste meldinger som gjelder på Utsira finner du her. (klikk på lenke

Nytt selvtestregime fra 25. januar 2022

Lokale anbefalinger

 

 • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg.
 • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter.
 • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom.
 • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig.
 • Reduser antallet nærkontakter.

Informasjon om bruk av fyrverkeri på nyttårsaften

Det er kun tillatt å bruke fyrverkeri nyttårsaften i tidsrommet mellom kl. 18.00 den 31. desember og kl. 02.00 den 1. januar. Fyrverkeri kan sendes opp de fleste steder, men vi anbefaler å ta hensyn til mennesker, dyr og bygninger/kjøretøy. Det er ikke tillatt å bruke fyrverkeri i Sand sentrum i Suldal kommune eller i området med tett trehusbebyggelse i Skudeneshavn i Karmøy kommune

 

Her er noen gode råd for bruk av fyrverkeri:

 • Forbered fyrverkerioppskytingen.
 • Sjekk at fyrverkeriet ikke er skadet.
 • Les bruksanvisningen nøye og følg rådene for sikker avstand ved oppskyting.
 • Fyrverkeriet må stå stødig, og skal ikke kunne velte.
 • Beskytt øynene - bruk beskyttelsesbriller.
 • Hold god avstand - anbefalt sikkerhetsavstand er minst 25 meter.
 • Bruk tennstav for å antenne fyrverkeriet.
 • Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mulig unna.
 • Bøy deg aldri over antent fyrverkeri.
 • Ikke tenn på fyrverkeri 2 ganger! Fyrverkeri skal bare tennes på én gang. Dersom du prøver igjen kan eksplosivene bli tent før du rekker å komme deg unna. Dersom fyrverkeriet ikke antennes etter første forsøk, vent minst 30 minutter, dynk med vann og lever det tilbake til forhandler.
 • Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

 Bruk av stjerneskudd:

 • Stjerneskudd skal brukes utendørs.
 • Ikke tenn flere stjerneskudd samtidig. Tennes flere samtidig kan flammene bli store, de kan brenne svært hurtig og gjøre skade.
 • Bruk beskyttelsesbriller – gjelder også barn.
 • Ikke vift stjerneskuddet foran ditt eget eller andres ansikt
 • Ikke gi fyrverkeri til barn – det er 18 års grense for kjøp og bruk av fyrverkeri. Dette gjelder også mange stjerneskudd, men det finnes stjerneskudd og andre fyrverkeriartikler som er godkjent for personer under 18 år. Disse kan brukes av barn og bør kun brukes hvis voksne passer på at det brukes riktig og at bruksanvisningen følges nøye.

 

Haugaland brann og redning iks håper du får en riktig fin og sikker nytt års feiring!

Endelige vedtak av økonomiplan, budsjett og betalinssatser

Utsira kommunestyre vedtok økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022 og betalingssatser for 2022 i kommunestyre den 16. desember 2021

I økonomiplan 2022-2025 kan du lese mer om forventede inntekter og utgifter i perioden 2022 til 2025. Sam hvilke prosjekter som ønskes å løftes fram i gjeldende periode.

Budsjett 2022 er oversikt over hvor mye og hva vi skal bruke i løpet av neste år fordelt på ulike faste og nye poster.

Betalingssatser 2022 sier litt om kostnader og gebyrsatser for ulike kommunale tjenester i løpet av det kommende år.

 

Når økonomiplan, budsjett og gebyrsatser er i havn, så er det oftest en melding om en God Jul og godt nytt år fra våre politikere. Vi ønsker velkommen tilbake til nytt møteår i januar 2022.

englen merta louvise Engelen Martha Louise utenfor biblioteket.

Ytterligere innskjerping Nasjonale råd

Her er oversikt over nasjonale råd og regler som gjelder fra midnatt, natt til 15. desember.

 

 
 
Plakat med nasjonale råd og regler Foto: HOD/DSS

Det viktigste

Si ja til vaksine.

Hold deg hjemme og test deg når du er syk.

Private hjem og sosial kontakt

 • Hold 1m avstand til andre enn de du bor med og tilsvarende nære. Unntak for barn i barnehager og barneskoler, og ved utøvelse av tjenester for barn og unge / sårbare grupper.
 • Oppfordring om maks 10 gjester i tillegg til de du bor sammen med, maks 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Risikogrupper og uvaksinerte bør skjerme seg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.

Ankomst Norge

Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst til Norge.

Alle reisende må i utgangspunktet teste seg ved ankomst Norge.

Uvaksinerte og personer uten verifiserbart koronasertifikat må i tillegg teste seg før avreise til Norge, og må i karantene dersom de kommer fra et område med karanteneplikt. Egne regler gjelder for reisende fra Sør-Afrika og omkringliggende land i forbindelse med omikron-varianten.

Se innreise til Norge for unntak.

Kollektivtransport/taxi

Anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme seg til arrangement. Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1m avstand. I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør.

Butikker/kjøpesentre

Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1m avstand.

**Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.

Varemesser, midlertidige markeder o.l

Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

**Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift.

 Restauranter, kafeer og uteliv

 • Skjenkestopp
 • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1m avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som normalt innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1m (f.eks dansing).
 • Serveringsstedet skal sørge for smittevernet, men du må også passe på at dere ikke er for mange.
 • Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntak mens man sitter ved bordet.
 • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Arrangementer

Begrens sosiale sammenkomster og arrangementer du deltar på.

Se spørsmål om arrangementer og private sammenkomster for råd og regler. Her er noen hovedpunkter:

Regler ved gjennomføring av arrangementer innendørs og utendørs:

Skjenkestopp. Arrangør skal bl.a. sørge for at alle kan holde minst 1m avstand til andre som ikke er i samme husstand el tilsvarende nære.

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:

Innendørs: Maks 20 personer, maks 50 personer ved minnestund.

Utendørs: Maks 50 personer.

Munnbindpåbud. 

Offentlige arrangementer innendørs:

Uten faste tilviste plasser: Maks 20 personer.

Med faste tilviste plasser: Maks 50 personer.

Munnbindpåbud.

Offentlig arrangementer utendørs:

Uten faste tilviste plasser: Maks 100 personer.

Med faste tilviste plasser: Kohorter på 200 x 3 personer.

Munnbind anbefales.

Skoler, barnehager og SFO

Gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler, må ha beredskap for rask overgang til rødt nivå. Det kan arrangeres sammenkomster i barnehage/barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring.

Arbeidsliv

Arbeidsgivere pålegges å sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

Anbefaling om 1m avstand og bruk av munnbind om ikke mulig å holde avstand.

Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig for alle aldergrupper.

Barn og unge under 20 år:

Barn til og med ungdomsskole: Utendørs anbefales gruppestørrelse etter nivå i trafikklysmodellen i skolen. Innendørs gruppestørrelse på maks 20 personer eller etter klasse/kohort.

Barn/unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også ved gjennomføring av fritidsaktiviteter. 

Egne anbefalinger for idrettsarrangementer for barn og unge utendørs, se regjeringen.no/arrangementer.

Voksne over 20 år:

Innendørs: Anbefales utsatt/avlyst.

Utendørs: Anbefalt maks 20 personer og 1m avstand.

Toppidrett kan gjennomføres tilnærmet som normalt innenfor rammen av de nye smitteverntiltakene.

Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng

Holdes kun åpent for:

 • Individuell trening, krav om 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening, konkurransesvømming med arrangør.
 • Rehabilitering og opptrening individuelt / i mindre grupper med arrangør.
 • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

**Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift. Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Høyere utdanning

Krav om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig.

Biblioteker, museer

Munnbindpåbud.

**Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller o.l

Skal holde stengt.

Frisør, hudpleier o.l

Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1m avstand. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for kunden i situasjoner der det ikke er praktisk mulig å bruke munnbind.

Karantene

Felles regler for isolasjon og smittekarantene uavhengig av virusvariant. Se detaljer på smittekarantene og isolasjon – spørsmål og svar.

**Smittevernfaglig forsvarlig drift:

Sørge for at det er mulig å holde minst 1m avstand, rutiner for god hygiene og renhold, fastsette hvor mange som maks kan være i lokalene og sørge for at dette blir overholdt.

Registrere opplysninger til gjester (unntak for bibliotek, butikker/kjøpsentre). 

Relatert

Gjeldende Nasjonale retningslinjer

Oppdatert med nye tiltak 7. desember 2021

Dette er de nasjonale tiltakene - hele saken på regjeringen.no

Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

Råd og anbefalinger

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Skoler, barnehager og SFO

 • Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.
 • Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Se egen nettsak om tiltak i skole/barnehage og høyere utdanning.

Arbeidsliv

 • Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Lufting

 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige innendørs arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på innendørs arrangementer med skjenkebevilling.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Serveringssteder

 • Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Alkohol kan kun serveres ved bordene.
 • Skjenkestopp klokken 24.00.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Karantene

 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

--

Oppdatering 7.12.2021 kl. 21:55: Presisering under Forskriftsfestede tiltak at reglene gjelder innendørs arrangementer, ikke utendørs arrangementer.

Nasjonale råd

Påbud om munnbind og anbefaling om karantene for husstandsmedlemmer

Fra midnatt natt til lørdag 4. desember innfører kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Etne, Bokn og Utsira nye smitteverntiltak.
Bakgrunnen for de nye smittetiltakene er den samlede smittesituasjonen for luftveissykdommer på Haugalandet, og presset som nå er på sykehus, legevakter, helsetjenester og skoler/barnehager i regionen. Vi har hentet informasjon fra Tysvær kommune.

Anbefaler karantene for husstandsmedlemmer


Vi forsterker de nasjonale koronatiltakene nå for å redusere trykket på viktige samfunnsfunksjoner, med å anbefale at husstandsmedlemmer holder seg i karantene i 7 dager etter påvist smitte i hjemmet.

Vi er i en annen situasjon enn tidligere i høst, og må alle gjøre det vi kan for å begrense smittespredningen. Tiltakene er også en påminnelse om at vi må være ekstra smittevernbevisste inn mot julehøytiden.

Påbud om munnbind

Det innføres påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport, drosjer, butikker og kjøpesentre når du ikke kan holde nok avstand til andre. Påbudet gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Her finner du mer informasjon om ulike typer munnbind og anbefalinger om bruk

Vaksinering er fortsatt det viktigste smitteverntiltaket og virkemiddelet mot alvorlig sykdom. Vi understreker igjen at vaksinering ikke bare er viktig for den enkelte, men også for fellesskapet.

Varer til 7. januar

Det nye smitteverntiltaket i de 8 kommunene på Haugalandet gjelder fra midnatt natt til 4. desember og har en varighet til og med 7. januar 2022.

Flere påminnelser: 

 • Vaksiner deg mot Covid-19.
 • Reduser antall personer du er sammen med i sosiale sammenhenger
 • Hold avstand til andre
 • Unngå klemming og håndhilsning.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer.
 • Test deg hvis du har symptomer, også om du er vaksinert.
 • Fortsett å vaske hendene ofte

Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak

Skjerpede innreisetiltak for dem som reiser inn til Norge

Regjeringen innfører strengere testkrav på grensen, for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron. Fra og med midnatt, natt til fredag 3. desember, må alle som kommer til Norge i utgangspunktet teste seg uavhengig av vaksinasjonsstatus. Les mer om de nye reglene her

Andre tiltak

Regjeringen innfører også flere nasjonale tiltak for å forsinke spredning av omikron-varianten. Det anbefales blant annet å holde avstand, unngå håndhilsing og klemming og anbefaling om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Les mer om tiltakene her. Regjeringen innfører i tillegg regionale tiltak i Oslo og flere kommuner i Viken og Innlandet med strenge regler og anbefalinger. 

Husk at det alltid er de strengeste tiltakene som gjelder, enten du kommer fra en kommune med egne regler eller reiser til en kommune med egne regler. 

Vindbalhytta på Klovningsneset nærmer seg

Så dere innslag i NRK Rogaland fra montering av Dagsturhytta i Sandnes kommune? Snart kommer det også helikopterløft ut til Utsira også.

Se innslag fra montering av første dagsturhytte i Sandnes.

Utsira kommune har nettop fått signert avtale med grunneier på Klovningsneset som er vellvillige til at vi får en dagsturhytte med flott utsikt ut over Yttre og indre vindball. Derfor har vi besluttet at hytta skal hete Vindbalhytta. Navnet vil følge i skilting og andre presentasjoner fra dagsturhytta i Rogland..

Dagsturhytta vil ha solcellepanel for belysning og ladepunkt, samt en koselig vedovn for oppvarming. Det vil også følge med en egen bibliotekavdeling til alle dagsturhyttene i Rogaland. Les mer om Dagsturhytta i Rogaland. Hytta vil ha en koselig hems hvor det er mulig å slappe av på en vandring. Vi regner med at besøkende behandler hytta som sin egen stue, rydder etter seg og tar ansvar for at hytte holder seg fin til neste besøk. Vi håper også at hytta blir et fint oppholdsrom i hverdagen for barnehagen, SFO og andre grupperinger i Utsira samfunnet. Samt flott samlingspunkt for helgeutfarten.

Vi trenger et framtidig samarbeide med et lag, en forening eller enkeltpersoner som ønsker å føre tilsyn med hytta på ukentlig basis. Meld inn ønske dersom ditt lag, forening eller samenslutning ønsker å føre tilsyn med Vindballhytta. Pr e-post til  post@utsira.kommune.no

Dagsturhytta logo

Fra første desember er det faktura 2.0 som gjelder

NÅ SENDER VI FAKTURA TIL DEG VIA NY METODE:

Bankene slutter med faktura 1.0 pr 1.12.21 og går over til 2.0.  For å kunne opprettholde nødvendig funksjonalitet, må vi dermed over på ny løsning for fakturadistribusjon:

Kort fortalt blir den nye løsningen slik at dersom du har valgt å motta efakturaer fra noen, så vil du i versjon 2.0 kunne motta efaktura fra hvemsomhelst (Alle). Altså du kan ikke selv lenger velge hvem du vil ha efaktura fra, og hvem du vil ha på papir fra. Banksystemet gir kun valget efaktura, eller ikke. Så det kan være du nå får efaktura i stedet for blankett…

Har du Digipost/eBoks, men ikke efaktura, vil du få fakturaen i Digipost. Om du ikke selv velger dette vekk i innstillingene dine for Digipost.

Har du ingen av delene, vil du få faktura på papir som før.

Vi håper endringene går greit. For vår del blir verden litt enklere, siden vi slipper å holde styr på alle avtaler, kan sende alt til en distributør som sender ut på beste måte til deg og slipper lokal pakking av blanketter.

Du kan se en youtube-video om endringene her:

https://youtu.be/yHvPT8oUKr8


Stor heimevernsøvelse i Rogaland

Neste uke skal 2400 soldater fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 gjennomføre øvelser i store deler av Rogaland. Mesteparten av treningen vil foregå fra mandag 27. september til fredag 1. oktober.


Militær trafikk, lysraketter og støy

Det vil bli avholdt feltøvelser hvor avdelingene trener på å løse oppdrag innenfor sine primærfunksjoner. Dette kan være vakthold, sikring og patruljering av områder. Du kan komme til å møte på militær trafikk på enkelte veier. Det vil også bli brukt løsammunisjon og lysraketter, så vær obs på at det kan forekomme noe støy hele døgnet.

Viktig samfunnsfunksjon

Viktige og sårbare ressurser i samfunnet må og skal sikres. I dette arbeidet har Heimevernet, i samarbeid med politiet, en viktig rolle. Heimevernet skal sikre verdier i krise og krig, slik at Norge har alle nødvendige ressurser i forsvaret av landet.

Objektsikring er en av de viktigste oppgavene til Heimevernet. Heimevernet ivaretar også andre viktige oppgaver som sikring av alliert mottak, overvåkning og kontroll, beskyttelse av viktige veier, bekjemping av mindre fiendtlige styrker og sivilt militært samarbeid.

Heimevernets oppgaver:

 • Nasjonal krisehåndtering.
 • Ivareta det lokale territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret.
 • Vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter.
 • Støtte til det sivile samfunn; herunder bistand til politiet.

Har du spørsmål angående øvelsen kan du ringe HV-08 operasjonssenter på telefon 52 34 39 31

Heimevernet gjennomfører øvelse i skogsområde - Klikk for stort bilde Heimevernet

Valgresultat Stortings- og sametingsvalg 2021

89,8% av de stemmeberettige på Utsira benyttet seg av retten til å stemme og nærmere 65% kom inn som forhåndsstemmer

Årets valg hadde en tydelig Marte-effekt, siden Marte Eide Klovning var første Stortingskandidat fra Utsira. Hun stod plassert på femteplass på AP sin fylkesliste. Arbeiderpartiet fikk hele 42% av stemmene på Utsira.

Nytt av dette valget var alle de mottatte forhåndstemmer. Nærmere 65% av stemmene kom inn som forhåndsstemmer og korona-hensyn har nok hatt stor innvikning på alle innkommne forhåndsstemmer. 

Størst valgdeltakelse fikk vi med 89,8% på Utsira og 86,3% på Kvitsøy

Les alle valgresultater på Utsira på valg.no.