Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Varslet høy vannstand - Ekstremvær Didrik

Uten kraftig påtrykk av vind heldigvis.... Onsdag ble det ventet svært høy vannstand, estimert til 65-80 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden var på det høyeste natt til onsdag mellom klokken 01 og 03 og onsdag ettermiddag mellom klokken 13 og 15. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Metrologene på yr.no har gått ut med ekstremvarsel og gitt navn til ekstremvær Didrik som følge av ekstrem høy vannstand i kombinasjon med sterk vind.

På sehavnivå.no finnes det prognoser som sier at vannstanden vil stå ekstremt høyt i natt, opptil 80-90 cm over normalt nivå. Mer detaljerte data på sehavnivå.no 

vannstand sehavnivå.no

Det er ventet at sjøen vil presse opp gulv i sjøhus, og at båter i fortøning må ha tilsyn under veste flo. Størst påtrykk er ventet inn i Sørevågen, da vinden vil komme fra SØ retning og over til SV etter flo i natt.

Didrik ekstrem

Didrik live

Uten kraftig vind, og sjøen knapt over kaikant

 

 

 

Høring økonomiplan 2020 - 2023

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2020-2023, kommunebudsjett 2018 og betalingssatser/gebyrsatser for 2020 legges ut til høring med høringsfrist 17. desember

 

OFFENTLIG HØRING

Utsira kommune ved formannskapet legger etter kommuneloven med dette 

følgende dokumenter ut til offentlig høring:

Økonomiplan 2020-2023

Kommunebudsjett 2020

Betalingssatser og gebyrer 2020

Dokumentene er i hovedsak tilgjengelig på kommunens hjemmesider 

www.utsira.kommune. En trykt versjon legges også ut på biblioteket. Andre 

som er interesserte i trykte dokumenter kan henvende seg til kommunens 

servicetorg, så ordner det seg.

Høringer kan stiles til Utsira kommune pr brev, eller epost 

post@utsira.kommune.no. 

Du kan selvsagt også ta kontakt med våre politikere som skal fatte endelig 

vedtak i kommunestyret 19. desember 2019.

God høring!

Med hilsen

Marte Klovning

ordfører

Ordfører - Marte Eide KlovningFoto @kariannananas - Karianne Klovning 

Lei av regninger i posten?

E-faktura er et smart alternativ!

Utsira Kommune tilfredstiller EHF-standard og deltar i samarbeid med kommuner i Hardanger, Sunnhordaland og på Haugalandet.

Les mer om kommunesamarbeidet i Hardanger, Sunnhordaland og Haugalandet. Kommunesamarbeidet har valgt å bruke Sendregning AS  som aksesspunkt for mottak av efaktura for kommunene. Vi anbefaler også denne nyhetsartikkelen fra Bømlo Kommune som har hatt en sentral rolle i samarbeidet. Dersom det er noen av våre storkunder innen regninger som er interessert i å vite mer om ordningen så vil SendregningAs og kommunesamarbeidet invitere til daglige webinar i uke 35 og 36. Bestlll time her: http://innkjop.stord.kommune.no

https://www.flekkefjordsparebank.no/wps/wcm/connect/6d9fca004d7d55f3b542f7d75fa0bf4c/eFaktura.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=6d9fca004d7d55f3b542f7d75fa0bf4cVi fikk vår første e-fakturakunde i mars i år og vi oppfordrer alle til å krysse av for efaktura neste gang du betaler en regning fra Utsira Kommune i nettbanken. E-faktura kunder får neste regning papirløst inn på nettbanken. Du kan se faturaen som pdf ved å klikke på forstørrelsesglass, eller lagre denne på egen maskin eller inn i ditt regnskap. 

Elektronisk faktura (via difi.no)

Informasjon om elektronisk faktura, fakturaportal og adresseregisteret ELMA.

Elektronisk faktura, kreditnota og purring
Elektronisk faktura, kreditnota og purring er forsendelse av datafil i standard format til mottaker. For det offentlige er det Elektronisk handelsformat (EHF) som er standarden.
Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav.
Faktura, kreditnota og purring skal ikke være en pdf-fil. 

Miljøhensyn
Det offentlige har i dag ca.11 millioner fakturaer pr. år som vil kunne bli sendt elektronisk. Elektronisk sending og mottak av faktura, kreditnota og purring vil spare miljøet for papir og forsendelse av dokumenter med postens fly- og biltransport. CO2-utslippene vil bli mindre, og mengden papiravfall redusert. 

Spar tid og ressurser
Utsira Kommune sparer tid og ressurser på ikke-manuell håndtering av dokumenter, og vi vil i stedet kunne bruke tid på kontroll, oppfølging og kunderettet arbeid.

Standardformat
Ved bruk av standardformatet Elektronisk handelsformat (EHF) vil Utsira Kommune kunne sende og motta dokumenter likt slik at dokumentflyten går mer smidig og etterarbeidet på kontrollsiden blir enklere.

Leveransested
Bruken av aksesspunkt vil gjøre utvekslingen enklere. Både utsteder og mottaker vet at dokumentene ikke blir borte under transporten, og at de kun trenger å forholde seg til ett sted for å levere/hente dokumentene sine.

 

Utsira kommune videre i innovasjonskonkurranse

Sammen med Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterte DOGA tidligere i høst til innovasjonskonkurransen Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. 18 kommuner og fylkeskommuner sendte inn søknader. Her er de tre som har vunnet første fase av konkurransen.

Utsira kommune er en av tre kommuner som er videre i prosess, sammen med Krødsherad og Asker kommune. Les kunngjøring av vinnere av innovasjonskonkurranse på doga.no

Formålet med innovasjonskonkurransen er å utforske nye og smarte måter å jobbe på for å løse utfordringer knyttet til by- og stedsutvikling og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling.

Konkurransen skal også bidra til at prinsippene og målbildene i det nasjonale smartby-veikartet blir tatt i bruk og omsatt til praktisk handling.

– Det at responsen var så god viser at det er en stor interesse for å eksperimentere og samarbeide på tvers. Vi trenger gode modeller for hvordan kommuner, næringsliv og andre aktører kan jobbe sammen for å løse utfordringer relatert til by- og stedsutvikling, sier prosjektleder Malin Kock Hansen i DOGA.

Juryen har valgt ut de tre kommunene blant annet fordi de mener at prosjektene har potensial for bærekraftig næringsutvikling og skalering. Les mer om om konkurransen og kriteriene her.

De tre nominerte kommunene vil få videre oppfølging fra flere nasjonale aktører for å spisse tema videre inn mot en endelig kåring i juni 2020. Marte og Rune er våre lokale prosjektkoordinatorer politisk og administrativt.

Les mer om tema

- prosjektinformasjon fra prosektleder C-post rundskriv til husstandene

Melding om stenging av Matrikkel og Grunnbok

Flere fylker og kommuner skal slås sammen og få nye fylkes og kommunenummer pr 01.01.2020. For Utsira blir det ingen endringer, med fortsatt kommunenummer 1151. .., men:
Av tekniske årsakar ved overgangen til mange nye kommunenummer på nasjonalt nivå vil det bli gjort følgjande grep:
  • Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18.00.
  • Grunnboken stenger fredag 27. desember kl. 20.00.
  • For å vera sikker på å få registrert endringar på ein eigedom, vil kommunen i størst mulig grad måtte ferdigbehandle alle saker som skal sendes for tinglysing innan 29. november.

Kommunen ber alle som planlegger eigedomsoverdraging i løpet av 2019 om å merkje seg dette.

 
Matrikkel og Grunnbok går som normalt med nye oppdaterte fylkes-/kommunenummer fra første virkedag i 2020.

Dyretall i oktober

Syv husdyrprodusenter har levert inn søknad om produsksjonstilskudd og RMP innen fristen den 15. oktober i år. Landbruksdiretoratet har hatt et overgangsår med tre søknadsomganger og ulike telletidspunkt for antall husdyr i de ulike kommuner. Det er også gjort en del endringer i hvordan vi teller sau, lam og værer i løpet av de ulike år. Likevel,.. siste år med fullstenig telling og sammenligningsgrunnlag er fra januar 2017 med totalt 562 vinterfora dyr på Utsira. Tidligere januar-tall: 572 vinterfora i 2016445 vinterfora i 2015403 vinterfora i 2014368 produksjonsdyr i 2013227 produksjonsdyr i januar 2012, og 154 dyr i januar 2011.

Her er siste telling pr 1 oktober 2019

Dyreslag 
2019 mars
2019 okt
Endring 
Ammekyr 
33 30 -3
Øvrige storfe 38 37 -1
Søyer villsau/kvitsau
404
464 +60
vær villsau/kvitsau
11
14 +4
Hest 1 1 0
Sum 487
547 +60
Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg.

Vi har hatt en vekst i saueholdet i løpet av de siste årene, men prisene har fått en kraftig knekk, samt manglende etterspørsel etter ull. Veldig bra at en av våre sauebønder Geir Helge Rasmussen setter fokus på dette. Les mer i NRK Rogaland.

https://gfx.nrk.no/_oDjoeRvKTEiY_cNggiaMwEA4yPE5gAyIhJC_1uUV-cA.jpg

Geir Helge Rasmussen i fjøset

Internasjonal uro påvirker direkte lommeboka til bonde Geir Helge Rasmussen på Utsira. Han går i minus på ulla han selger.

Foto: Torkel Schibevaag / NRK

 

 

Endelig valgoppgjør fra Utsira kommune

Marte Eide Klovning fikk fornyet og styrket tillit ved årets kommune og fylkestingsvalg. Utsira Fellesliste ligger an til å få 8 kandidater og Utsira Bygdeliste 3 kandidater i kommunestyret 2019 - 2022.

 

Valgstyret vårt har nettopp telt ferdig og godkjent valgene for 2019.

Av 156 stemmeberettigede har 82,05 % avgitt stemme.

Vi ønsker alle 28 valgte lykke til i kommende periode!

Utsira Fellesliste har fått 8 representanter og Utsira Bygdeliste 3 representanter i kommunestyret.

Konstituerende møte er berammet til førstkommende kommunestyre 

Valgstyret opptelling av valg 

Valgoppgjør

Valgprotokoll

Les mer om Utsira på NRK valg, og pulsen før valget på NRK

Fylkesting for Rogaland  

 

 

 

Kunngjøring av valgting i Utsira kommune

Da gjenstår bare kunngjøring av selve valgdagen og gjennomføring av valget i Utsira kommune. Siste frist for forhåndstemming førstkommende fredag kl 15.00.

                                                                                               Utsira, den 04.09.2019

 Velgerne i Utsira kommune

 

KUNNGJØRING AV KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 I UTSIRA KOMMUNE

Det holdes valg på medlemmer til kommunestyret og fylkestinget

mandag 9. september 2019.

Du må stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil si der du var folkeregistrert som bosatt den 30. juni 2019.

Hvem har stemmerett:

·       Norske statsborgere.

·       Nordiske statsborgere registrert bosatt i Norge senest 30.juni 2019.

·       Øvrige utenlandske statsborgere registrert som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

·       Alle må ha fylt 18 år innen utgangen av 2019 og må være innført i manntallet.

Valgtinget avholdes på Allrommet, Siratun mandag 9. september 2019 mellom kl 0900 – 1800.

Utsira 3. september 2019

 

Marte Eide Klovning

Leder av valgstyret

Bærekraftige øysamfunn

Nasjoner trenger små samfunn som kan gå forran å vise vei. Utsira, Samsø og King Island trekkes fram som verdifulle bærekraftige øysamfunn.

I en Italiensk artikkel i Solcelle og fornybar-portalen fotovoltaicosulweb.it trekkes Utsira fram som en av de verdifulle øyer hvor man satser sterkt på fornybar energi. 

SAMSO, KING OG UTSIRA: DE TRE ØKOLOGISKE ØYENE I VERDEN                                                          Forfatter Dr. Morena Deriu 

Vi skulle gjerne gitt dere en oversatt versjon men portalen har strenge rettighetsbekyttelse på innholdet. Vi anbefaler derfor interesserte i å åpne denne pekeren i google Chrome (som gjennkjenner fremmede språk og spør om oversettelse) I artikkelen blir verdens eneste fornybarøyer presentert. 

Bildet fra Utsira kan vi gjengi fordi det er 'lånt' via en CreativeCommons lisens fra vår Miljø- og plansjef Foto: Atle Grimsby

null
 
Øysamfunnene presenteres som økologiske øye i artikkel men Bærekraftige øyer er vel mer riktig.. Vi er på god vei og har i alle fall retningen mot..og mål om å være nullutslippkommune i 2020. Vi går mange små grønne skritt og alle kommunale vedtak vurderes opp mot vår grønne profi 
 
Representanter fra Utsira Kommune har hatt møter med sentrale energi-aktører på Samsø i 2010. Vi så da at vi ikke var så langt etter Samsø i tenkning. Det som imponerte oss mest var samfunnets vilje til måloppnåelse.  
 
Photo
Se hele vårt album fra Utsira Kommune sitt besøk til Samsø 

Forhåndstemmegivning

Stemmeberettigede i Utsira kommune 2019.

FORHÅNDSTEMMEGIVNING

Forhåndstemmegivning foregår i kommuneadministrasjonen på Siratun fra mandag

12 august til og med fredag 6. September 2019 mellom kl 0900 – 1500.

I tillegg til dette er det åpent for forhåndstemmegivning søndag 1. september 2019 mellom kl 1300 – 1400.

De som ikke har muligheter for å avlegge stemme på Utsira kan gjøre det i den kommunen de oppholder seg. Da må du huske å ta med valgkortet som du har fått tilsendt i posten. Det er bare å ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt listene til kommunevalget.

Dette kan være aktuelt for skoleelevene og andre som oppholder seg store deler av året utenfor Utsira.

AMBULERENDE STEMMEGIVNING

Dersom du på grunn av sykdom eller dersom du er ufør og av den grunn ikke kan komme til valglokalet på valgdagen mandag 9.9.19 og heller ikke kan forhåndsstemme kan du søke om å få stemme hjemme. Søknaden kan være skriftlig eller du kan ta kontakt på telefon 52750100. Søknad om slik stemmegivning må være Utsira valgstyre i hende innen fredag 30.08.19.

Utsira 9. august 2019

Vennlig hilsen

Arnstein Eek

Sekretær i Utsira valgstyre

Tidligstemmegivning og Utlegging av manntall – Valg 2019

 

Tidligstemmegivning og Utlegging av manntall til offentlig ettersyn –

Valg 2019

valg 2015


Utsira kommune
Kommune og fylkestingsvalget

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalget 2019 mandag den 9. september 2019.

 

Du kan undersøke om du står i manntallet i Utsira kommune på følgende steder:

 

1. Kommuneadministrasjonen Siratun.

                                     2. Utsira Folkebibliotek

Manntallet blir liggende ute til alminnelig ettersyn i tidsrommet 12. juli til og med valgdagen 9. september 2019.
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes valgstyret så snart som mulig. Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.

Det er mulig å avlegge tidligstemme i administrasjonen fra den 1. juli og fram til forhåndstemmegivningen starter den 12. august 2019. 

 

Valgstyrets adresse er: Utsira valgstyre
Postboks 63
5547 Utsira

Utsira 12. juli 2019

Vennlig hilsen

 

Arnstein Eek

Sekretær i Utsira Valgstyre

Richie the Cat sykler innom alle kommuner i Rogaland

Første etappe er selvfølgelig; Haugesund lufthavn til Utsira

Richard Wiik og Erling K Nilsen har som mål å sykle rundt til alle Rogalands kommunene i løpet av sommeren. Richard Wiik med en keeperredning på guttelaget som setter spor.. ala Peter Bonetti 'the cat' på Chelsea, derav bloggnavnet Rhicie the Cat.

Her er dagens posting fra Utsira Fyr, Sildaloftet og selveste Geir Mobakken

Du kan lese mer om sykkelturen i bloggen Richie the Cat    

Hva er mer naturlig enn å besøke selve kommunesenteret på Siratun, når man skal sykle innom alle kommunene i Rogaland?

Bloggen gir et fint innblikk i utstyr som trengs for en lengre sykkeltur.

Vi ønsker dere en god tur videre :-)

Drikkevann er friskmeldt 22.06.2019

Etter nye prøver og jevnlig kontakt med Mattilsynet kan vi nå friskmelde drikkevann i spring på Utsira.

Siste melding forbindelsefra utsira-sms varsel:

Drikkevannet fra vannverket er FRISKMELDT

Vi har rengjort, skiftet filtersand, kloret på renseanlegget. Kloret høydebasseng og foretatt utspyling på ledningsnettet.

Nødvendige vannprøver ble tatt og analysert fredag og lørdag!

Nå er vårt mål å levere stabilt reint vann til våre innbyggere. Takk for alles positive medvirkning i den situasjonen som oppstod.

 I forbindelse med fast prøvetaking på tirsdag ble det oppdaget en ekoli baktererie og andre koliforme bakerier i vannprøve. Utsira kommune gikk ut med varsel om koking av vann den 19. Juni. I dag 22. Juni er vannet friskmeldt.

Fra utsira.no varsel:

Anbefalt koking av drikkevann ut til abonnentene på Utsira inntil nytt varsel kommer. Det er påvist koliforme bakterier og 1 ecoli. Ny vannprøver blir sendt inn i morgen torsdag fra vannverket og to andre steder ute på nettet

Nyhetssakene gikk veldig verilt nasjonen rundt etter Askøy-saken, bla i følgende nettsteder:

Haugesunds Avis: fra siste friskmeldingssak fra Haugesunds Avis og fem andre saker bla om Joker tom for vann.

VG:

Dagbladet:

NRK

Stavanger Aftenblad:

TV2:

Osterøy kommune sendte også ut kokevarsel samme dag, men da hadde Utsira kommune allerede tatt brodden av nyhetssaken.

 

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2019

Gode tall for tobis-spesialistene slik som lomvi og sildemåke. Ellers fortsatt labert i toppskarv kolonien

Endelig klaffet det med været slik at det var mulig å ta sjøfugloppsyn på Spannholmane, samt telle reirinnhold i toppskarv kolonien den 20. juni. Normalt telletidspunkt er rundt den 1 juni. De fleste reir hadde middels store unger og lite tydet på ferdiglagte kull med utfløyne unger.

Mest gledlig var det å se oppsving i lomvi-koloniene i ura inne på holmen, samt mange rastene voksne fugl, på sjøen rundt Spannholmane. Det var også god aktivitet på sildemåka. En klart forbedring i forhold til fjorårets telling og siste to ti tre år. Toppskarven har fått litt oppsving i forhold til siste års bunn-notering.

Se komplette telledata i vedlagt pdf eller søk opp Spannholmane på artsobservasjoner.no

Vi minner om ferdselsforbudet og at folk respekterer 50 meter-sonen rundt Spannholmane i fredningstiden, slik at våre hekkefugler fortsatt kan ha det trygt i naturreservatet.

lomvi unge i ura

Gratulerer med nytt statsborgerskap Josepine

Josephine var en av 139 Rogalendinger som mottok statsborgerskap under årets statsborgersermoni i kuppelhallen i Stavanger på lørdag. Vår ordfører Marte Eide Klovning deltok også på den staslige sermonien sammen med Josephine og Odd Joseph.

Det er Fylkesmannen i Rogaland som arrangerer seremonien årleg. De markerer at nye medlemmer er tekne opp i det norske fellesskapet. Det er frivillig å delta.

Ein staseleg festdag

Det blei ei flott feiring med velkomst- og helsingstalar, musikalske innslag og sosialt samvær i Kuppelhallen i Stavanger. Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa ledet seremonien. Lubna Jaffery frå IMDi var årets hovudtalar.

19 kommunar i Rogaland var representert i år

Dei 139 nye statsborgarane bur i 19 kommunar i Rogaland. Med venner og familie var det rundt 360 festdeltakarar i Kuppelhallen.

Det er ikkje berre familie og venner som stiller på ein dag som dette. Ordførarane frå dei kommunane som har påmelde statsborgarar møter også.

Slik fordeler dei nye statsborgarane seg på dei 19 kommunane
Eigersund 1
Finnøy 1
Gjesdal 2
Haugesund 10
Hjelmeland 1
2
Karmøy 6
Klepp 2
Randaberg 5
Rennesøy 5
Sandnes 28
Sauda 1
Sokndal 1
Sola 6
Stavanger 63
Strand 2
Time 1
Utsira 1
Vindafjord 1

Hva skjer i kommunen?

Vi har sakset fra ordfører sin post i kommune-appen vår. Møt Marte på stand under Siradagane på lørdag 8. juni

Program for Siradagane  .. mer om kommune-appen

"Det går en stund mellom hver gang det kommer ut informasjon fra både ordfører og administrasjonen i kommunen. Informasjon til innbyggerne er en plikt vi har, men i hvilken grad og i hvilken form det skal komme ut, er det store uenigheter om. Noe av det jeg som ordfører for mest tilbakemeldinger på er at det er for lite informasjon, og når det kommer ut informasjon, så er det i feil kanal. En når ikke alle med lapp i postkassen, eller bare på Facebook, eller via Appen, eller med lapp på butikken og Siratun. Så hva er løsningen? hvor mye, om hva og hvor ofte vil vi ha informasjon fra kommunen? Noen savner Siralappen, men den er tidkrevende og noen vil ikke ha den tilbake. Tips mottas med glede. Jeg har stand på Siradagane, kom gjerne med ditt innspill der.

Tidligere denne uka gav vi et tilbud, etter ønske fra eldrerådet og andre, om opplæring i data generelt og Utsira appen på Biblioteket. Ingen møtte. Fikk du ikke med deg at dette møtet fant sted, og kunne tenke deg å lære litt og få veiledning, så ta kontakt med Hildegunn på biblioteket, så ser vi om det er grunnlag for å sette opp et nytt etter sommeren.

Rutebåten Utsira
Noen har kanskje fått med seg at fylkesutvalget og -tinget nå har diverse saker angående Rutebåten Utsira til behandling. For å ta litt av historien så jobbet vi i mange år for å få øke rutefrekvensen, "Sommer hele året".
I 2013, fikk kommunen beskjed om at dersom Utsira ville ha flere avganger, måtte vi finne en kortere vei til land, for mer penger fikk vi ikke. Så kommunestyret den gang vedtok å utrede nytt anløp på Karmøy. Kommunen gjorde sin del, mens når saken kom til Fylkeskommunen ble den lagt i en skuff og har ligget der frem til i dag. De har ikke villet ta i saken, når synspunktene var så delte her på øya.

I 2015 fikk vi et politisk skifte i fylket, vi fikk penger til å lage helårsrute og har hatt denne fra høsten 2017. Etter dette har vi ikke brukt mer energi på anløpssaken, vi lot den ligge. I 2017 startet arbeidet med å utrede en ny båt eller bygge om eksisterende med hensikt om å redusere Co2 og NoX utslippene. Styret landet på ombygging av eksisterende båt til batterielektrisk drift, og saken skulle vedtas i Generalforsamling før sommeren. Det blir den ikke.

Prosessen har ikke vært enkel, og vi har hatt mange runder politisk. Grunnlaget for å gå i gang med prosessen i det hele tatt, var for å  posisjonere seg til båten skal ut på anbud i 2024.
Både Kolumbus og Rogaland Fylkeskommune krever lavutslipp i alle sine anbud fra 2024/2025, og dersom vi ikke gjør noe kan vi heller ikke levere anbud. Men nå viser det seg at vi kanskje ikke har mulighet til å gjøre noe som helst.

Etter sist møte med Fylkesordfører og samferdselsavdelingen i Fylket, stoppet prosessen opp. De mener det vil være en konkurransevridende fordel for Rutebåten Utsira As at vi eier en båt som Rogaland Fylkeskommune finansierer. Altså de kan ikke stille garanti for et nytt lån til ombygging av eksisterende båt. Så da står vi her, litt sjakk matt. Siste vedtak i Fylkesutvalget lyder: "overgang til fossilfri drift tas opp på et senere tidspunkt. Det samme gjelder eierskap av MS Utsira og videre driftskontrakt for Utsirasambandet etter utløp av nåværende kontraktsperiode med Rutebåten Utsira AS(31.12.2024)"

I tillegg har anløpssaken har blitt plukket opp av skuffen etter 6 år. Det vil si, administrasjonen i Fylket ville ha den debatten ut av verden, lande den, og innstilte på at båten skulle fortsette å gå til Haugesund, med service- og kolletivtilbudet som avgjørende faktor for valget. Noe vi som har representert kommunen i dialogmøtene har stilt oss bak.
Politikerne i fylket derimot ønsker ikke å ta den avgjørelsen helt enda, og vil utrede Karmøyalternativet videre. Vedtaket fra Fylkesutvalget lyder: "Eventuelt framtidig anløpssted på Karmøy utredes videre i samarbeid med Karmøy og Utsira kommune. Målet er kortere seilingstid som vil gi redusert energibehov og mulighet for økt frekvens."

Det kan kanskje være greit å få en skikkelig utredning en gang for alle av Karmøyalternativet, men det blir en spennende prosess å følge, og vi må være veldig tydelige herfra nå om hva vi ønsker for fremtiden til Rutebåten Utsira, hvem som skal eie den og hvor ofte vi ønsker at den skal gå og ikke minst hvor.

Utsira skole
Politikerne har vedtatt å videreføre mat i skolen. Tilbakemeldinger fra barn, foreldre og lærere har vært svært positive. Det er en god investering i våre barn for bedre læring og ikke minst for integrering og sosialisering.
Ellers er det vedtatt flere delingstimer i 1.-4. trinn. Det er stor forskjell på en 1. Klassing, som i dag er 5-6 år når de starter på skolen, og en 4. klassing. Det er utfordrende for både elever og lærere, så dette tror vi vil være positivt for alle. Vi håper de 5 som skal begynne til høsten får et godt første år med en myk overgang fra barnehage til skole. Samtidig vil jeg ønske våre 4 avgangselever lykke til på skole i byen, og velkommen hjem igjen :)

Opprusting av havnene i sør og nord
Vi er svært fornøyde med oppgraderingen av havnene i sør og nord. Det er gjort et godt stykke arbeid av entreprenørene. Det har, som alltid, vært et stort engasjement underveis, og mange venter på asfalt i sør. Fylkesmannen gav innsigelse på dette, og rådet veigrus. Vi får se hvordan det oppfører seg, og så sende en henvendelse på ny til Fylkesmannen på et senere tidspunkt om det blir nødvendig :). Ellers kommer turister og gjester med gode ord om arbeidet som er gjort.
Vi har også fjernet et "bed" utenfor Siratun. Dette har vært til irritasjon for mange i flere år, med et tre som aldri vokste seg stort og noen rufsete busker. Vi får gå for blomster i krukker i istedenfor.

Jeg blir å se på stand på Siradagane. Kom gjerne med gode ideer, tips og råd. Jeg tar med meg en forslagskasse, så kan du skrive det ned om du ikke vil si det til meg. Håper alle får ei fin helg og støtter opp om Siradagane! Vi sees!"


Delt fra Utsira kommune-appen.

Fjerning av fremmede arter i sommer

Utsira kommune har stort fokus på fjerning av fremmede arter (svarteliste-arter) og bevaring av det opprinnelige vikinglandskapet som kystlyngheia vår representerer.

Flere fremmede arter fra andre kontinenter er introdusert til øya vår. Enten ubevisst i jordmasser, singel og ballast, eller bevisst plantet for økonomisk vinning. Uten handling kan disse artene true det opprinnelige landskapet vårt, eller påføre oss store kostnader med fjerning i fremtiden. Sitkagran og parkslirekne truer med gjenngroing og andre arter som rynkerose som truer med å konkurere ut stedegne nyperoser, osv.

Utsira kommune har fått en del statlige midler til bekjemping av fremmede arter på Utsira. I sommer skal vi ansette en del ungdom innen naturforvaltning som har til oppgave med å fjerrne fremmedarter og restaurere landskapet vårt. Vi har oprettet et kart over ulike fremmedarter som har invadert øya vår. Kartet skal brukes i prosjektet som informasjon ut mot grunneiere og arbeidgjengen som skal jobbe selvstendig med naturforvaltning. Kartet er ikke komplett og mye vil endres underveis, nye bestander skal inn og andre kan bli fjernet dersom grunneiere ikke ønsker fjerning av art, osv.

Skjermfoto av fremmedartskart  klikk for lenke til kart

Utsira kommune utarbeider jevnlige fremmedartslister over arter som truer vår stedegne natur, basert på nasjonale fremmedartslister. Her er siste fremmedartsliste med oversikt over fremmede introduserte arter og hvordan vi kan bekjempe de ulike arter.

Utsira kommune vil konsentrere seg om fjening av all parkslirekne, og overkommelige villspredninger av rynkerose og sitkagran langs veg og i utmark. Større fjeninger av sitkaskog i hage og mark må avtales fjernet av lokale enrepenører.

Kom gjerne med innspill på nye områder på egen eller andres eiendom eller innspill på allrede kartlagte områder.

Kontakt: Epost post@utsira.kommune.no  mobil 91766132 Miljø- og jordbrukssjef eller post i facebook-posting om fremmedartskartet.

 

 

 

 

Godkjente listeforslag

To lister med 14 kandidater hver er levert inn til valgstyret. Kandidatene til de ulike lister er nå tilskrevet og frist for å trekke seg fra lister til kommunevalg er utgått.

Ved fristens utløp 1. april kl 1200 har det innkommet 2 lister til kommunevalget den 9. september 2019 på Utsira: Utsira Bygdeliste og Utsira Fellesliste. Begge disse listene stilte ved forrige valg. Kandidatene er nå tilskrevet med mulighet for å trekke seg fra lista etter visse kriterier.

Listene er lagt fram for valgstyret, er endelig godkjent og klar for sending til trykk av stemmelister. Selv om det kan føles lenge til selve valgdagen 9. september, så er det bare en og en halv måned til det er mulig å avgi tidligstemme.

 

Program for dagen

17. mai-program for Utsira 2019

Etablering av ungdomsråd på Utsira

På lørdag den 16 mars ble det etablert eget ungdområd på Utsira i Allrom på Siratun.

Ungdomsråd har blitt en virkelighet etter initiativ fra Markus Botn som er også er medlem i
Ungdommens fylkesutvalg (UFU) i Rogaland Fylkeskommune. Vår ordfører Marte deltok selv i en eldre
utgave av Utsira ungdomsråd. Ordfører gikk igjennom nye vedtekter for Utsira Ungdomsråd
som ble vedtatt i kommunestyre den 18.02.2019.

Det er avsatt kr 10.000,- til ungdomsråd over budsjett i 2019. Valgte medlemmer og vara representanter mottar ordinær politiker godtgjørelse pr møte. Valgbare personer mellom 13 og 18 år, medlemmer velges for ett år.

Stiftelsesmøtet ble kunngjort på facebook og en egen nomminasjons-komite har jobbet fram kandidater til Utsira Ungdomsråd.

Valgte medlemmer til Utsira Ungdomsråd:

Markus Botn (leder), Ihne Klovning (nestleder), William Skare, Maricris Cortez Skålnes og Runar Botn (medlemmer) samt Jonas V. Hansen og Isak Grimsby (vara)

Etter stiftelsesmøte tok ungdommen intiativ til en liten workshop med brainstorming av viktige saker som rådet ønsker å ta fatt i. Skolesaker og lokalt skolemiljø, framtiden til Gamleskolen, eller alternativ til gamleskolen vil være viktige saker som ungdomrsådet ønsker å jobbe med.

Neste møte i Ungdomsrådet er satt til den 27. april kl 16.00