Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Fant du ikke det du lette etter? Prøv avansert søk for flere søkemuligheter.

Søkeresultater 5 treff samsvarer med søkekriteriene dine.

Abonnér på disse søkeresultatene

Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom, kan du få pålegg om at det skal foretas arkeologiske ...
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme det på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket ...
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Du kan søke om tilskudd hvis det oppstår merkostnader i forbindelse med vedlikehold av fredet bygning som skyldes fredningsvedtakets krav til materialtype og ...
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Ordinært vedlikehold på fredet bygning eller anlegg kan skje uten spesiell tillatelse fra kulturminnemyndighetene med mindre fredningsbestemmelsene til ...
Kystkultur - tilskudd
Du kan søke om tilskudd til å sette i stand fredete og spesielt bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljø som er typiske for liv og virksomhet langs kysten.