Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Barnevern

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levevilkår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak.

Siden 1. desember 2013 har Utsira Kommune inngått interkommunalt barnevernsamarbeid med Haugesund Kommune. Etter delegasjon fra kommunestyret.

Barnevern

Barnevernet arbeider etter Lov om barneverntjenester

Barnevernloven omhandler i første rekke det offentliges ansvar for å sette inn tiltak overfor det enkelte barn og barnets familie etter at et problem har oppstått.

Tiltakene skal gi mulighet til å kunne forebygge situasjoner som ellers ville gjøre det nødvendig med mer alvorlige tiltak.

Forebyggende tiltak for utsatte barn i samarbeid med hjemmet, er et supplement til foreldres omsorgsansvar.

Ved plassering utenfor hjemmet overtar det offentlige ansvaret.

Barnevernet skal

  • ta vare på utsatte barn
  • gi støtte og hjelp (for eksempel ved hjelpetiltak, råd og veiledning)
  • har ansvar for å gripe inn – eventuelt mot foreldrenes vilje

Kontaktinformasjon

Barnevernet
Adresse: Skåregt. 101 (Tidl. Kraftgården)
Tlf.: 52 74 40 40
Vakttelefon:959 20 084
E-post

Les mer: Barnevernet

Ungdomsteamet:

Elin Bru telfon:                52 74 40 67 / 40 42 76 97

Aida Thaule Breistein:      52 74 40 67 / 40 42 71 04      

Andre offentlige nettressurser

    Side-alternativer