Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Karttjenester i Utsira Kommune

Utsira Kommune samarbeider med Karmøy Kommune som har ajourhold av våre kartdata.

Utsira Kommune benytter GIS LINE løsning fra Norkart Geoservice as. Våre kart oppdateres hver kveld og er ajourførte med tinglysningen innen ett døgn.

GIS LINE kommunene i NordRogaland og Sunnhordaland har en felles web-portal for visning av våre kart i www.fonnakart.no.  Her er det mulig å tegne, måle og skrive ut egne kart. Det finnes også en god søkefunkjon på eiendom, samt mulig å hente ut data fra Statlige karttjenester.

Sjekk ut denne screenr som viser litt av innholdet i fonnakartet.

For de mer avanserte karttegnere som har nettlesere som støtter silverlight (eks Opera) så er denne innsynsmodulen på webhotel også fin å bruke.

Andre gode eksterne kart tjenester:

SeEiendom

Sjøkart fra Kystverket

Kart over Rogaland

Gårdskart oversikt over landbrukseiendom velg kommnr 1151 og gnr/bnr

Omløpsfoto 2019

Kartverket har lagt ut bilder fra omløpsfotograferingen på Norge i bilder den 20. april. Det er mange endringer å spore siden kommunen sitt siste ortofoto fra 2012.

Nye kartdata under arbeid

Mange lurer kanskje på hva punktene utenfor Siratun betyr?

Nye laserkart med 1 meters-koter er nå på plass

Vi har nå implementert nye detaljerte kartdata fra vårens laserskann av øya vår. Zoomer du inn til målestokk 1:1000 så ser du at vi nå kan tilby 1 meters koter, nøyaktige veier, takvinkler, terrassebygg og andre bygningstekniske detaljer.