Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Nye kartdata under arbeid

Mange lurer kanskje på hva punktene utenfor Siratun betyr?

Utsira Kommune deltar i Geovekstsamarbeide med nytt høydegrunnlag (laserskanning), ny kartkonstruksjon (FKB-B), ortofoto av flybildene og 2. gangs ajourføring av AR5 (markslagsdata).

Sirkelene er kontrollpunkter for sjekk av nye høydedata. Underleverandører har frist til 1 oktober med kontroll og feridstillelse av nye kartdata til Statens Kartverk.

Utsira Kommune delfinansierer kartdata og vil få tilgang til nye kartdata via våre kartjenester på www.fonnakart.no så snart data blir tilgjenglig for deltakerkommunene i Rogaland.

Nye datasett vil være besparende for framtidige byggeprosjekt da vi kan levere nye detaljerte laser-høydekoder. Dagens høydekurver blir kun levert med 5 meters ekvidistansekurver. Fremtidens grunnkart kan bli levert med 1 meters koter og i 10-20 cm  nøyaktighet.

 Kontroll av høgdedata i nytt Laserkart