Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Nye laserkart med 1 meters-koter er nå på plass

Sirakompasset på plass i nye kartdata til Utsira Kommune
Vi har nå implementert nye detaljerte kartdata fra vårens laserskann av øya vår. Zoomer du inn til målestokk 1:1000 så ser du at vi nå kan tilby 1 meters koter, nøyaktige veier, takvinkler, terrassebygg og andre bygningstekniske detaljer.

Sjekk ut våre nye kartdata i vår web-GIS på http://fonnakart.no/ Husk at du må zoome inn til målestokk 1:1000 for å se detaljerte høydekurver med 1 meter i ekvidistanse. 

Nye bygg er oppdatert pr april 2012. Les om kontroll av laserskann

Kartverket har hatt kontroll av data siden 1 november. Vi fikk kartdata på fredag og har nå data tilgjenglig for folket i vår webløsning. Vi digitaliserer våre kart via en klient fra Karmøy hvor alle våre kartdata ligger fysisk lagret. Takk til Karmøy Kommune for hurtig implemnetering og dyktig ajourhold av våre kartdata.

De nye kartdata vil spare framtidige utbyggere for store utgifter. Da de fleste større utbyggere krever 1 meters-koter til sine plankart. Vi håper at publikum er fornøyd med våre nye kartdata.