Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

R 11 Utsira laks - landbasert settefiskanlegg i Nordvik

File Saksframlegg mindre endring R 11

Endelig vedtak mindre endring (utvidelse av areal) i formannskapsak 12/17 den 13. mars 2017

File Saksframlegg endelig vedtak kommunestyre sak 53 16

Saksframlegg og endelig plan i samme pdf

Høring forslag til reguleringsplan for Utsira Laks

Rådgivende Ingeniørfirma John Alvseike har utarbeidet forslag til reguleringsplan R11 som i hovedsak gjelder gnr 26 bnr 15 i Utsira Kommune. Der Utsira Laks har planer om et landbasert settefiskanlegg som kan håndtere 1500 tonn sjøklar smolt pr år.

Mindre endring Reguleringsplan Utsira Laks

Det er foretatt en mindre utvidelse i areal for å gi plass til en ny løsning. Se vedlagt plankart.