Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

R-9 Tuevågen

Høring - privat reguleringsforslag gnr 28, bnr 31 Tuevågen Øst

Utsira Formannskap har i sak 33/13 den 26. april vedtatt at planen legges ut til høring med 6 ukers frist - 14. juni

File Forslag til Planbestemmelser Tuevågen

Høringsfrist 15. april 2013

Høring - forslag til Reguleringsplan Tuevågen Vest

Forslag til reguleringsplan Tuevågen Vest foreslått lagt ut til høring i f-sak 21/13 den 28.02.13