Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Eiendomsskatteliste 2023 Utsira kommune

Eiendomsskattelisten 2023 vil bli lagt ute på nett, og være tilgjenglig på papir i bibliotektet og i administrasjonen på Siratun i tidsrommet 1. mars til og med den 23. mars 2023.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2023 og med hjemmel i eiendomsskattelovens §15 annet ledd, legges Eiendomsskattelisten for 2023 for Utsira kommune ut til offentlig gjennomsyn i kommunens serviceskranke fra 1.-21. mars 2023.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker (innen 12. april).

Kommunestyret har vedtatt følgende satser:

Den alminnelige eiendomsskattesatsen er fastsatt til 7 promiller av takstgrunnlaget.

Klage sendes:

Utsira kommune v/ eiendomsskattekontoret Pb 63 5547 UTSIRA Eller via epost til post@utsira.kommune.no Utsira,

26. januar 2023

Utsira kommunekasse

Rune Solevåg