Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Kunngjøringer og høringer 2015

Høring - Vei- og gatenavn på Utsira

Høring gjelder påklagd navnevalg i forbindelse med innføring av vegnavn /gateadresser i Utsira Kommune. Nordevågen ønskes skrevet Nordrevågen av Stedsnavntjenesten. Frist for høring er 23. oktober 2015.

Høring - revisjon av Energi- og klimaplan

Utsira Formannskap vedtok i f-sak 27/15 den 21/04 å sende ut revisjon av Energi- og klimaplan 2015 - 2019 på offentlig høring. Høringsfrist er satt til 6 uker og innspill må være mottatt innen den 26. juni 2015

File Revidert Energi og klimaplan 2015-2019

Plandokument i pdf (endringer i rød skrift)

Kunngjøring av vedtatte gateadresser på Utsira

Utsira Kommunestyre vedtok i k-sak 61/15 den 26. november 2015 endelige gateadresser og vei navn på Utsira.