Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Høring - Økonomiplan 2015-18 og Budsjett 2015

Formannskapets forslag til økoniomiplan og budsjett for 2015 er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist 17. desember 2014.

Kunngjøring

illustrasjon

Offentlig høring: Økonomiplan og budsjett

Formannskapet legger i henhold til kommuneloven 4.12.14. ut forslag til

·        økonomiplan 2015-2018 og

·        kommunebudsjett for 2015 inkludert forslag til gebyrer og avgifter,

til offentlig høring. Høringsinnspill kan sendes kommunen ved rådmannen, post@utsira.kommune.no, eller selvsagt også formidles direkte til den enkelte politiker. Høringsperioden er 14 dager, slik at innspill bør være innmeldt før 18. desember. Høringsdokumentene kan lastes ned på kommunens internettsider, eller hentes i kommuneadministrasjonen.

Formannskapet har møte 16.12. og budsjettene vedtas av Utsira kommunestyre 18.12.14.

Rune Solevåg

Økonomisjef

saksbehandler