Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Oppstartsmelding og høring av planprogram Områdeplan Sørevågen

Fortetting og nye muligheter i Møteplass Sør
I forbindelse med tettstedsprosjektet har Utsira kommune ønsker om å utvikle Møteplass Sør i tettstedsområdet vårt i Sørevågen. En områdeplan er en detaljregulerig av området der vi ønsker å stimulerer gode møteplasser, næringsmuligheter og stake ut framtiden til Sørevågen.

Planavgrensning:

Planavgrensing

Plandokumenter:

Oppstartsmelding - Høringsbrev, sendt til involverte grunneiere

Planprogram for O-1 Områdeplan Sørevågen - Planprosesen

Innenfor høringsfristen er det mulig å komme med innspill både til områdeplanen og planprogrammet. Har du forslag til hvordan arealene innenfor planavgrensningen skal utnyttes i fremtiden, setter vi pris på dine innspill om dette så tidlig som mulig i planprosessen.

Frist for å komme med innspill til varsel om oppstart er den 01.11.2022.

Det blir også muligheter i høringer senere av forslag til plan.

Vis til vårt referansenr: 22/00182 i oversendelsen som sendes på e-post til post@utsira.kommune.no eller til:  
Utsira kommune, Postboks 63 N-5547 UTSIRA. 

Vi ønsker bred medvirkning og vil derfor holde et åpent kafedialog-møte med varm mat for alle. Møtet vil holdes på Allrommet  Siratun den 26. september klokken 16.00.

Vi vil også ha «åpne kontordager» hvor hjemmelshavere i området og andre som vil komme med innspill til hvordan området kan utvikles, kan ta en prat med oss i administrasjonen.

Åpen kontordag avholdes på Konjakken den 27. september mellom klokken 10.00 – 16.00 og på Kafèen inne på Joker den 30. september mellom klokken 10.00 og 16.00.

Vi ser fram til dialog og samarbeid videre om planen for «Møteplass Sør»!