Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Gravferd

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å besørge gravferden.

Generelt

Beskrivelse

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å besørge gravferden. Ellers vil det være avdødes nærmeste etterlatte som har ansvaret for dette. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen avgjørelse. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Kriterier/vilkår

Kremasjon kan skje dersom det ikke er kjent at det strider mot avdødes religiøse overbevisning eller det foreligger en skriftlig erklæring. Kremasjon eller gravlegging skal skje senest 8 dager etter dødsfallet.

Pris

Et gravferdsbyrå skal uoppfordret tilby prisliste til kunder som retter forespørsler til byrået om gravferdstjenester. Ved bestilling skal kunden uoppfordret få et skriftlig pristilbud og få rimelig tid til å sette seg inn i pristilbudet før avtale inngås.

Folketrygden kan yte behovsprøvd gravferdsstønad med utgangspunkt i siste tilgjengelige likning/selvangivelse. I de fleste tilfeller gjelder at støttebeløpet reduseres med summen av avdødes finansformue og det forsikringsbeløpet som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Partnere

Kirkelig fellesråd forvalter kommunens kirkegårder, men det er kommunen som bevilger pengene til driften.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Det er full anledning til å besørge alt selv i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger å benytte et gravferdsbyrå i større eller mindre utstrekning. Den som har ansvaret for gravferden bestemmer i så fall selv hvilket gravferdsbyrå vedkommende ønsker å benytte.

Et gravferdsbyrå kan blant annet bistå med å:

 • Fastsette tider for overføring, gravferd, kremasjon etc. 
 • Kontakte med prest/taler, musikere, sangere, gravlund o.a.
 • Skaffe kiste og utstyr, stelle avdøde
 • Ordne transport av kisten
 • Ordne papirer til skifterett, politi, trygdekontor etc.
 • Annonsere dødsfallet
 • Trykke salmer og takkekort
 • Ordne blomster, dekorasjoner, kranser
 • Legge til rette for og delta under sørgehøytideligheten
 • Sørge for melding til og oppgjør med trygdekontor
 • Ordne med minnesamvær
 • Ordne med urnenedsettelse
 • Ordne med inskripsjon på gravmonument, trekors og gravlykt 
   

 Noen byråer formidler også tjenester som rengjøring av bolig med rydding og bortkjøring.

Klage

Du kan ikke klage på kommunens avgjørelse hvis det er uenighet om hvem som skal sørge for gravferden.

Den som har ansvaret for gravferden kan klage på et gravferdsbyrå til Klagenemnda for gravferdstjenester, Postbok 2900 Solli, 0230 OSLO. Nemnda er satt sammen av en uavhengig jurist (nemndas leder) og en representant fra Forbrukerombudet og en fra gravferdsbransjen.  

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-04-28 14:24:06

Se også

Kontaktinformasjon