Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

10. Mai - Verdens Aktivitetsdag «30 minutter på din måte»

Helsedirektoratet oppfordrer fylker og kommuner og frivillige organisasjoner til å markere Verdens aktivitetsdag 10. mai, med utgangspunkt i årets tema som er «30 minutter på din måte».
Når 10.05.2012
fra 00:00 til 00:00
Hvor Utsira
Legg hendelse til i kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
Logo verdens aktivitetsdag
Verdens aktivitetsdag markeres 10. mai hvert år med arrangementer spredt over hele landet. Årets tema er «30 minutter på din måte» og støttes av Facebooksiden «Den gode halvtimen».

Verdens aktivitetsdag, eller «Move for Health Day» som den heter internasjonalt, markeres hvert år 10. mai. Den globale oppmerksomheten rettes mot helsegevinstene ved fysisk aktivitet og aktivitet som forebygging av livsstilssykdommmer. Norge er et av mange medlemsland i Verdens helseorganisasjon (WHO) som markerer dagen lokalt.

30 minutter på din måte
Helsedirektoratet oppfordrer fylker og kommuner og frivillige organisasjoner til å markere Verdens aktivitetsdag 10. mai, med utgangspunkt i årets tema som er «30 minutter på din måte». En halvtime refererer til anbefalingene om daglig aktivitet for voksne. Det anbefales å være i minst 30 minutter fysisk aktivitet hver dag eller 3,5 timer i løpet av uken. Aktiviteten kan også deles opp i 10 minutters bolker, men bør være av moderat intensitet.
 
— Budskapet skal senke terskelen for å komme i gang og vise at det er mange måter å være aktiv på. På sikt er målet å bidra til en utjevning av sosiale ulikheter i helse, sier fungerende divisjonsdirektør, Ole Trygve Stigen.
 
Facebook-kampanje
Helsedirektoratet oppfordrer alle brukere på Facebook til å komme med innspill til hva man kan bruke 30 minutter fysisk aktivitet på i løpet av en dag. Her kan man logge seg inn og dele nyttige tips med folk over hele landet. Facebook-siden er årets kampanje for Verdens Aktivitetsdag, og har som mål å spre de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet. Siden heter Den gode halvtimen og vil oppdateres med quizer, bilder og nyttige artikler.
null
 
 
Aktivitet i hverdagen
Målet er å vekke engasjement og få oppmerksomhet rundt anbefalingene. Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med disse. Eksempler på fysisk aktivitet i hverdagen kan være å gå, sykle, jobbe i hagen eller løpe. En halv time for voksne er alt som skal til for å få de gode helsegevinstene, forebygge sykdom og leve et friskere og lengre liv.
 
WHOs mål for dagen:
1.    Øke befolkningens bevissthet om helsegevinstene ved fysisk aktivitet og fysisk aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer
2.    Argumentere for fordelene ved fysisk aktivitet og vise til gode eksempler
3.    Øke befolkningens deltakelse på alle arenaer
4.    Fremme helsefremmende atferd og livsstil i et videre perspektiv

Helsedirektoratet sin logo - fører deg til forsiden

Mer informasjon om denne hendelsen…