Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Kontaktinformasjon for spesialhelsetjenesten

Etter oppfordring fra Helse Fonna har vi utarbeidet Utsira Kommune sin oversikt over kontaktpersoner innenfor spesialhelsetjenesten på Utsira.

 Helse Fonna

Oversikt over spesialhelsetjenesten i Utsira Kommune:

·         Bestillerkontor/tingarkontor: Gudrun Sørensen

·         Henvendelser i forbindelse med utskrivning av pasienter og nedetid på PLO meldinger:  Vakttelefonnummer og faksnr. 52750113 / 52750135

·         Koordinerende Enhet (KE) i kommunen: May Britt Jensen

·         Sykehjem og hjemmesykepleie.   Sigrid Marie Thomassen 

·         Fagansvarlig i sykehjem og hjemmesykepleie: Gudrun Sørensen

·         Fysio- og ergoterapitjenesten:  Hilde Nordvik 

·         Psykisk helse og rus: Gunn Hilde Austrheim 

·         NAV (NAV Haugesund) tlf 55553333 postboks 353 5501 Haugesund

·         Avvik på tjenesteavtaler: kommunedirektør May Britt jensen

·         Kontaktinformasjon for pasienter med behov for følgetjeneste ved opphold i sykehus: Gudrun Sørensen

·         Helsestasjon

·         Smittevern/tbc, kommuneoverlege/smittevernlege. Fastlege Stig Lillesund

Søknad om kommunale tjenester: Utsira Kommune, postboks 63, 5547 Utsira

·         Informasjonsansvarlig i kommunen: web: Atle Grimsby  FOUSAM: Gudrun Sørensen

 

Der postadresse ikke er oppgitt gjelder: Utsira Kommune, postboks 63, 5547 Utsira og felles postmottak på post@utsira.kommune.no  Sentralbord: 52750100