Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere

Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med alle andre.

Generelt

Beskrivelse

Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med alle andre.

Målgruppe

Spesiell oppmerksomhet og oppfølging skal gis til asylsøkere og flyktninger fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer eller

  • som har vært utsatt for tortur og andre alvorlige traumer
  • som ikke har familie
  • som er mindreårige og kommer alene til Norge
  • som er gravide
  • som er enslige forsørgere
  • som har vært utsatt for voldtekt eller annen seksualisert vold

Kriterier/vilkår

For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år som har ulovlig opphold, gir loven bare rett på akutt helsehjelp.

Pris

Tjenestene er gratis, med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Kommunen vil selv sørge for at nyankomne innflyttere, asylsøkere og flyktninger i mottak får tilbud om helsetjenester.

Klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-01 17:07:39

Se også

Kontaktinformasjon