Bakgrunnen for de nye smittetiltakene er den samlede smittesituasjonen for luftveissykdommer på Haugalandet, og presset som nå er på sykehus, legevakter, helsetjenester og skoler/barnehager i regionen. Vi har hentet informasjon fra Tysvær kommune.

Anbefaler karantene for husstandsmedlemmer


Vi forsterker de nasjonale koronatiltakene nå for å redusere trykket på viktige samfunnsfunksjoner, med å anbefale at husstandsmedlemmer holder seg i karantene i 7 dager etter påvist smitte i hjemmet.

Vi er i en annen situasjon enn tidligere i høst, og må alle gjøre det vi kan for å begrense smittespredningen. Tiltakene er også en påminnelse om at vi må være ekstra smittevernbevisste inn mot julehøytiden.

Påbud om munnbind

Det innføres påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport, drosjer, butikker og kjøpesentre når du ikke kan holde nok avstand til andre. Påbudet gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Her finner du mer informasjon om ulike typer munnbind og anbefalinger om bruk

Vaksinering er fortsatt det viktigste smitteverntiltaket og virkemiddelet mot alvorlig sykdom. Vi understreker igjen at vaksinering ikke bare er viktig for den enkelte, men også for fellesskapet.

Varer til 7. januar

Det nye smitteverntiltaket i de 8 kommunene på Haugalandet gjelder fra midnatt natt til 4. desember og har en varighet til og med 7. januar 2022.

Flere påminnelser: 

  • Vaksiner deg mot Covid-19.
  • Reduser antall personer du er sammen med i sosiale sammenhenger
  • Hold avstand til andre
  • Unngå klemming og håndhilsning.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer.
  • Test deg hvis du har symptomer, også om du er vaksinert.
  • Fortsett å vaske hendene ofte

Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak

Skjerpede innreisetiltak for dem som reiser inn til Norge

Regjeringen innfører strengere testkrav på grensen, for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron. Fra og med midnatt, natt til fredag 3. desember, må alle som kommer til Norge i utgangspunktet teste seg uavhengig av vaksinasjonsstatus. Les mer om de nye reglene her

Andre tiltak

Regjeringen innfører også flere nasjonale tiltak for å forsinke spredning av omikron-varianten. Det anbefales blant annet å holde avstand, unngå håndhilsing og klemming og anbefaling om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Les mer om tiltakene her. Regjeringen innfører i tillegg regionale tiltak i Oslo og flere kommuner i Viken og Innlandet med strenge regler og anbefalinger. 

Husk at det alltid er de strengeste tiltakene som gjelder, enten du kommer fra en kommune med egne regler eller reiser til en kommune med egne regler.