Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Borgerlig vigsel

INFORMASJON TIL DE KOMMENDE BRUDEPARENE.

VIGSEL

I Utsira kommune har ordfører, varaordfører, rådmann og assisterende rådmann fått vigselsrett.

Grasstjerneblom  

Tid og stad for vigsel

Det kommunale tilbudet om vigsel er slik:

·         Vigsel skal i hovedsak finne sted i kontortida (09.00 – 15.00) mandag til fredag.

·         Vigsel kan også finne sted på en lørdag (må avtales).

·         Tidspunkt for vigsel blir fastsett etter dialog mellom brudefolket og vigsler.

·         Vigsel er gratis, med disse unntakene:


- Ved vigsel utenom ordinær arbeidstid (kr 2000,-).
- Ved vigsel der begge brudefolk er busett i andre kommuner (kr 2000,-).
 

Dette må du gjøre:


Før de kan gifte dere, må de sørge for at nødvendige dokumenter er godkjent. Informasjon og skjema finner du på siden til Skatteetaten.

Skjemaet sender du til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret prøver at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Behandlingstiden her kan være flere uker, så vær ute i god tid før bryllupet. 

Når dere har fått godkjent prøvingsattest, må kommunen ha mottatt originalen seinest to veker før vigsel.

Tid for vigsel bestiller du hos Utsira kommune. Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med Utsira kommune på telefon 52 75 01 00 eller på e-post: post@utsira.kommune.no

 

Sted for seremonien

Primært er det Allrommet på Siratun som er vigselsrom. Andre lokasjoner etter ønske fra brudeparet kan også være aktuelle.

 

Hvordan foregår seremonien?

Dere må møte opp hos Utsira kommune seinest 15 minutt før avtalt tid for vigsel. Dette gjelder også eventuelle gjester. Her vil dere bli godt mottatt og fulgt videre til vigselsrommet. 

Det skal være to vitne tilstede under seremonien. Vanligvis er dette forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Selve seremonien varer i 10-15 minutt.

Vigsler les en fastsett tekst (Fastsett ved kongelig resolusjon av 5. desember 2008).
Dersom de ønsker å utveksle ringer, gjøres det når vigsler har erklært dere for rette ektefolk.
I slutten av seremonien undertegner brudeparet, vitnene og vigsler vigselsprotokollen.

De må gjerne ta bilder både før, under og etter seremonien.

Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette, dersom brudefolkene ønsker det. Det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Utsira 24. april 2018 – Arnstein Eek.