Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteoversikt 1 halvår 2012

MØTEOVERSIKT 1 HALVÅR 2012.

Formannskap

Sted

Kl

Tillegg

Møtebok

Onsdag  25. januar 12

     Allrom

12:30.

Samhandlingsreform

 

Tirsdag 14. februar 12

  Allrom

12:30.

 

 

Tirsdag 13.mars 12

Allrom

12:30.

 

 

Tirsdag 12. April 12

Allrom

12:30.

  Årsmelding 2011

 


Tirsdag 8. Mai 12    .


 

 

Allrom

12:30.

 Regnskap 2011 tillegg til regnskap

 

 Torsdag 7. juni 12

 Allrom

 12:30

  Tjenesteavtale Helse Fonna - Internkontroll personopplysninger

 F-53/12 Tuevågen


Ekstra møte 13. juni

Kultur og folkehelse

Møtebok/protokoll fra møte

Sted


Kl


Tillegg


Møtebok

Mandag 16. Januar

Allrom

18:00

 

 

Fredag   16.  Mars

Allrom

12:30

 

 

Mandag  7. Mai

Allrom

18:00

 

 sak 8/12 Kulturmidler

 Sak 8/12 behandles i møte

mandag 14. mai kl 08:30 møtebok

 

 

 

 Møtebok 7. mai

Havnestyre


Sted

Kl

Tillegg

Møtebok

Lørdag 14. Januar

 

12:30

  møtebok

 

Tirsdag 6. Mars

 

12:30

  møtebok

 

Fredag  1. Juni

 

12:30

  møtebok

 

 

 

 

 

 

KOMMUNESTYRE

Sted

Kl

Tillegg

Møtebok

Torsdag 16. februar 12

Allrom

18:00

 

 

Tirsdag 17. april 12

Allrom

18:00

 

 Steds og mulighetsanalyse    Veileder om inhabiliteMøteprotokoll med vedtak k-sak15-28

Onsdag 13. juni 12

Allrom

18:00

 

 Protokoll fra junimøte

 

 

 

 

 

Kontrollutvalg

Sted

Kl

Tillegg

Møtebok

Fredag 10. Februar

klubbrom

12:30

 

10.02

Fredag 4. Mai

klubbrom

12:30

 

 møteprotokoll

Møte Fylkesordfører  fredag 23. Mars . Vi kommer tilbake til tid, sted og opplegg

De som har spørsmål til ordfører og administrasjon, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

Gruppemøter felleslista:

Lørdag 14. Januar 12             Kl. 11.00 Allrommet

Lørdag 21. januar 12.             Kl. 12:00 Allrommet

Lørdag 18. februar 12.           Kl. 12:00 Allrommet

Lørdag 10. mars  12.              Kl. 12:00 Allrommet

Torsdag 12. april 12.              Kl. 10:30 Allrommet

Lørdag 14. april 12.               Kl. 12:00 Allrommet

Lørdag  5. mai 12.                  Kl. 12.00 Allrommet

Torsdag  7. juni 12.                Kl. 16:30 Allrommet

Torsdag 14. juni  12.              Kl. 10:30 Allrommet

Det blir folkevalgtopplæring for kommunestyrerepresentantene lørdag 18. Februar 2012 mellom kl 1000 – 1430.

Faglederne må ha levert sakene til rådmannen innen en uke før formannskapsmøtene, for at

de kan tas opp.

Utsira 4. januar 2012

Arnstein Eek