Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteoversikt 1 halvår 2014

Bildet: Opptak til NRK serien 'Jakten på Norge'. Vi skal feire 200 år med grunnlov i 2014. Tor Erling Skare fungerer som ordfører i Utsira Kommune da Marte Eide Klovning er i foreldrepermisjon dette halvåret.

Formannskapsmøter: 

Tirsdag  21. januar 14   sakspapirer                MØTEPROTOKOLL                              

Fredag 20. februar 14         KL 18.00          sakspapirer      Møteprotokoll

Fredag 14. mars 14   Sakspapirer    Møteprotokoll

Fredag 11. april 14    Sakspapirer       Møteprotokoll                  

Onsdag 7. Mai 14      Sakspapirer   Strategisk boligpolitiskplan   årsmelding 2013    kulturmidler 2014   ettersendt sak om aspirantopplæring    Møteprotokoll     

Torsdag 12. juni 14   Sakspapirer   konsekvensjustert budsjett   årsregnskap  vedlegg årsregnskap  strategisk boligpolitisk plan   ettersendt sak destinasjonsselskap     MØTEPROTOKOLL 

Hvis ikke annet er nevnt starter formannskapsmøtene kl 12.30

Fagledere må ha levert sakene til rådmannen innen en uke før formannskapsmøtene, for at de kan tas opp.

Kommunestyremøter: 

Tirsdag 11. februar 14  Sakspapirer     møteprotokoll  

Torsdag 20. mars 14   Sakspapirer                     

Tirsdag 13. mai 14 - Årsregnskap  Saksframlegg til møte       NB Møtet starter 15.00 

Torsdag 12. juni 14  Sakspapirer,  konsekvensjustert budsjett,   årsregnskap,  vedlegg årsregnskap,  strategisk boligpolitisk plan,  ekstrasak om kommunereformprosess,  prosjektsøknad KMD    MØTEPROTOKOLL  

De som har spørsmål til ordfører og administrasjon, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar 

kommunestyremøtene starter kl 18.00.

Kontaktinformasjon - Kommunestyret

 

Kontrollutvalget: 

Fredag 21. februar 2014    Sakspapirer     Protokoll  

Mandag 12. mai 2014   Sakspapirer   kommune regnskap ,   vedlegg til komm regnskap  ,  og komm årsmelding    PROTOKOLL

Fredag 19. september 2014

 

Fredag 14. november 2014

Møtene i Kontrollutvalg starter kl 12.30 

 

Utsira 23. desember 2013  

Arnstein Eek

Denne mappen er tom.