Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteoversikt 2 halvår 2012

Orførerklubbe til Utsira Kommune

Formannskapsmøter:

Onsdag 22. august 12. kl 12:30 Allrom på Siratun  Saksframlegg, 1/2 årsraport budsjett MØTEBOK 22/8 vedtak i formannskap

Onsdag 19. September 12 (saksdokumenter). NB Kl 10:00

Torsdag  4. oktober 12. NB kl 09:30  Utredning om IKBrannvern Sunnhordaland/Haugalandet MØTEBOK/PROTOKOLL

Onsdag 24. Oktober 12 Saksframlegg

Fredag  9. November 12. Saksframlegg,   budsjettkontroll 3 kvartal  

Torsdag 22. November 12 – saksframlegg  (Legge øk.plan, budsjett og komm. avg. ut til høring.

Tirsdag 4. Desember 12  Saksframlegg    MØTEBOK 

Onsdag 12. Desember 12 Saksframlegg - tilleggsak Skarvanesvågen, og tilsvar

Tirsdag 18. Desember 12 Saksframlegg  Samfunnsdel til Kommuneplan, KU og ROS nye tiltak, Retningslinjer til arealdel. Planstrategi er tidligere behandlet og ligger ute til høring 28.12. MØTEBOK

Hvis ikke annet er nevnt starter formannskapsmøtene kl 1230.

Kommunestyremøter:

Onsdag 22. august 11 kl 18:00 Allrom på Siratun  Saksframlegg,  1/2 årsraport budsjett  MØTEBOK-protokoll  22 august

Torsdag  25. Oktober 12 saksframlegg    MØTEBOK endelige vedtak

Torsdag 15. november 12 saksframlegg  MØTEBOK endelige vedtak

Torsdag  13. desember 12. Saksframlegg (Økonomiplan, budsjett 2013 og komm. avgifter). Forprosjekt Utsira Energi  MØTEBOK endelige vedtak

Kommunestyremøtene starter kl 1800. 

Kultur- og folkehelsestyre:

Onsdag 10. oktober 12 saksframlegg til møte (skann), sak 13/12 og 14/12  NB Møter kl 20:00   Møtebok 

Onsdag 5. desember 12 Saksframlegg til møte NB Møter kl 20:00  Møtebok

Møtested Allrom kl 19:00

Havnestyre:

Mandag 15. oktober 12  Møtebok

 

Kontrollutvalg:

Fredag 28. september 12 saksframlegg  NB kl 11:00 Allrom  Ettersendt sak 14/12 oversikt selskaper MØTEBOK/PROTOKOLL 28/9

Fredag 23. november 12 kl 12:30 Saksframlegg tillegg KST vedtak .. MØTEBOK/PROTOKOLL 23/11

Faglederne må ha levert sakene til administrasjonssjefen seinest en uke før møtene, for at de kan tas opp.

Utsira 14.08.2021