Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteoversikt 2 halvår 2013.

Bygdekinobesøk - nytt tiltak i SIrakompasset

Formannskapsmøter:

Tirsdag 20. august 13.  Saksliste med vedlegg      møtebok   

Tirsdag 24. September 13.  saksliste   møtebok   

Tirsdag 22. oktober 13.  kl 18.00 Saksdokumenter  budsjettrapport 3 kvartal   ikt-plan 2014-17

Tirsdag 5. November 13.  kl 1800  Saksdokumenter  Rådmannen sitt forslag til budsjett  protokoll

Tirdag 26. November 13 – (øk.plan, bud.komm. avg. ut til høring). Saksdokumenter       Protokoll  

Tirsdag 17. Desember 13.  Sakspapirer ,  økonomiplan,   kommunale avgifter   kommunebudsjett 2014 

Hvis ikke annet er nevnt starter formannskapsmøtene kl 1230.

 Kommunestyremøter:

Torsdag 29. august 13.  Saksapirer   budsjettrapport 1 halvår    

Torsdag  24. oktober 13 sakspapirer   ikt plan   kommunikasjonsplan   budsjett 3 kvartal  MØTEBOK 

Torsdag 28. november 13  Sakspapirer     MØTEBOK 

Torsdag  19. desember 12.  Sakspapirer    (Økonomiplan, kommunebudsjett og komm. avgifter).   MØTEBOK/PROTOKOLL

Kommunestyremøtene starter kl 1800.

Kultur og folkehelse:

 Onsdag 28. august 13   Saksliste med saksframlegg   protokoll  

Onsdag 23. oktober 12   Saksliste med saksframlegg           

K&FH Møter på Allrom kl 17.00 hvis ikke annet er nevnt

Faglederne må ha levert sakene til rådmannen seinest en uke før møtene, for at de kan tas opp.

Kontrollutvalg:

Fredag 20. september 13  Sakspapirer      protokoll   

Mandag 16. desember 13   Sakspapirer      protokoll  

Kontrollutvalg har møter på Allrom kl 12.30 - hvis ikke annent er nevnt

 

Utsira 1.juli 2013

 

Arnstein Eek