Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteoversikt 2 halvår 2015

Besøk av sommerbåten 2015

 

Formannskapsmøter:

Tirsdag 18. august 15           saksframlegg        energi og klimaplan        MØTEPROTOKOLL          

Tirsdag 3. november 15     saksframlegg / skann m vedlegg    PROTOKOLL

Tirsdag 17. november 15    saksframlegg / skann av vedlegg   

Mandag 7. Desember 15. – (Økonomiplan, budsjett og avgifter). Saksdokumenter  fmsk forslag t økonomiplanbudsjett   kommunale avgifter  Øyeblikkelig Hjelp døgntilbud   PROTOKOLL

Hvis ikke annet er nevnt starter formannskapsmøtene kl 1000.

Faglederne må ha levert sakene til rådmannen innen 10 dager før formannskapsmøtene, for at de kan tas opp.

Kommunestyremøter:

Fredag 28. august 15   Saksdokumenter    energi- og klimaplan   MØTEPROTOKOLL  

Mandag 19. oktober 15    Saksdokumenter       PROTOKOLL konstituerende møte med nytt Kommunestyre 2016-2019

Torsdag 26. november 15  Saksdokumenter  vedlegg veg/adressenavn     strategisk boligplan  budsjettrapp 3kvartal   personalhåndbok revisjon.   PROTOKOLL  

Torsdag 14. desember 15. (Økonomiplan, budsjett og komm. avgifter).  Saksdokumenter  formannskapets forslag til økonomiplanbudsjett   kommunale avgifter  Kommunereform SWOT    PROTOKOLL

Kommunestyremøtene starter kl 1000.

De som har spørsmål til ordfører og administrasjon, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

 

Kontrollutvalget: - Møtene starter kl 1230

Fredag 18. september 15          Sakskart      PROTOKOLL 

Fredag 13. november 15        PROTOKOLL