Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteplan 2021

Formannskapsmøter:

Mandag 8. februar 2021   Saksframlegg   referatsaker   delegeringsreglement      møteprotokoll 

Torsdag 13. mars 2021 Ekstraordinært koronaforskrift protokoll

Onsdag 17. mars 2021   saksframlegg    protokoll 

Onsdag 14. april 2021  saksframlegg   referatsaker   valgstyresak  flytebrygge    protokoll

Onsdag 5. mai 2021   saksframlegg   referatsaker  referatsaker tillegg     

Onsdag 9. juni 2021  saksframlegg  disp MOWI  trafikksikkerhetsplan  kommuneregnskap 2020  detaljer  revisjon   melding NOA/Krafla  møteprotokoll 

Onsdag 18. august 2021  saksframlegg, kvalitetsmelding skole/bhg, festivaltelt, Kvitebjørn havvind, Veikart for Haugalandet, Etablerertilskudd klage, Mowi, disp 100 meter, Borgerinitiativ Solvind, ..

Onsdag 20. oktober 2021 kl 12.30   saksframlegg  delegeringsreglement   møteprotokoll

Onsdag 17. november 2021  Saksframlegg   innbyggerinvolvering  sjølkost gebyrer  forslag gebyr   forslag økonomiplan   forsl budsjett   møteprotokoll  

Mandag 29. november 2021  Saksframlegg   protokoll  

Mandag 13. desember 2021   Saksframlegg    formannskaps forslag budsjetbudsjettapp    protokoll  

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 1000.


Kommunestyremøter:

Mandag 8. februar 2021 kl 11.00 (Ekstraordinært etter formannskap)  saksframlegg   møteprotokoll

Torsdag 18. februar 2021   Saksframlegg     møteprotokoll  

Torsdag 13. mars 2021 Ekstraordinært koronaforskrift protokoll

Torsdag 29. april 2021  Saksframlegg   konsevensjustert budsjett   protokoll

Torsdag 17. juni 2021  saksframlegg    referatsaker     fornying vannledning    regnskap 2020  årsmelding 2020   trafikksikkerhetsplan   revisor bemerkninger   delegasjonsreglement    protokoll  

Torsdag 16. september 2021  Saksframlegg   økonomirapport pr juni

Torsdag 4. november 2021  Saksframlegg   delegasjonsreglement  

Torsdag 16. desember 2021 NB kl 10.00  saksframlegg  referatsaker   formannskap forsl budsjett  innbyggerinitiativ  forvaltningsrapp prosjekt    møteprotokoll  

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 1800

 

Kontrollutvalget – Møtene starter kl 1230

Fredag 12. februar 2021   saksframlegg        

Fredag 7. mai 2021

Fredag 10. september 2021  Protokoll 

Fredag 12. november 2021

Alle dokumenter og protokoller på kontrollutvalgene.no  

De som har spørsmål til ordfører og administrasjon, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

Avdelingslederne må ha levert sakene til rådmannen seinest ti dager før møtene, for at de kan tas opp.

Det kan bli endringer i møteplanen. Ved behov for eksterne besøk i møtene ol kan vi måtte flytte på tidspunktene.

Utsira 28. desember 2020 – Arnstein Eek