Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteplan høst 2020

Blomst av Bukkeblad

 

Formannskapsmøte

Torsdag 20. august 2020   saksframlegg     konsevensjustert budsjett    Ekstra sak  dispsak-vedlegg  Møteprotokoll

Mandag 14. september - ekstraordinært saksliste  vedlegg klage   referatsaker

Mandag 28. september 2020  saksframlegg   næringsplan    planprogram   høringer planstrategi planprogram næring

Torsdag 22. oktober 2020   saksframlegg    fradeling 31/2     temahefte nærbutikken   møteprotokoll 

Mandag 30. november 2020   Saksframlegg   referatsaker  aksjer H Kraft  budsjettrapport   møteprotokoll 

Mandag 14. desember 2020   Saksframlegg      sjølkost VAR 2021  møteprtokoll 

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 1000.


Kommunestyremøte

Torsdag 3. september 2020   saksframlegg   referatsaker   kons bud  øko 1halv  interkom arkiv   kons.jus.bud   protokoll

Torsdag 5. november 2020  saksframlegg  interkommunal revisjon  planstrategi planprogram innkomne høringer strategi/planprog næringsplan  næringsplan tiltaksdel    Protokoll 

Torsdag 17. desember 2020 – NB kl 1000   Saksframlegg  protokoll kontrollutvalg  revisjon skolemat   plan forvaltningsrevisjon   plan eierskapskontroll   høringssvar NOU   selskapsavtale HBR   budsjettkontroll pr 31 okt      Protokoll  

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 1800.

Kontrollutvalget – Møtene starter kl 1230

Fredag 11. september 2020   protokoll

Fredag 13. november 2020     saksframlegg      protokoll  

NB Alle møterefrat og protokoller ligger på Utsira kontrollutvalg sine sider på kontrollutvalgene.no

De som har spørsmål til ordfører og administrasjon, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

Avdelingslederne må ha levert sakene til rådmannen seinest 12 dager før møtene til formannskapet, for at de kan tas opp.

Det kan bli endringer i møteplanen. Ved behov for eksterne besøk i møtene ol kan vi måtte flytte på tidspunktene.

 

Utsira 22. juni 2020 – Arnstein Eek.