Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteplan 2022

Høsten 2022

Medlemmer av formannskap, kommunestyre og avdelingsledere

Møteplan høst 2022

Formannskapsmøter

Mandager kl. 10:00

15. August   Saksframlegg   budsjettkontroll juni     mulighetsstudie Gamleskolen   Oppstartsmelding planprogram Sørevågen   Dagsturhytta dispsak  protokoll    

19. September  Saksframlegg   Protokoll

24. Oktober  Saksframlegg   referatsaker  regional matstrategi høring   norwegian salmon høring program   finansrapport pr septProtokoll

24. November   Saksframlegg   protokoll 

12. Desember  Saksframlegg   kulturminneplan   budsjettrapport 3 kvartal   protokoll  

 

Kommunestyremøter

Torsdager kl. 18:00

22. August         Saksframlegg    budsjettkontroll  planprogram områdeplan   veterinærvakt stordyr  protokoll  

22. September   Saksframlegg    protokoll

17. November  Saksframlegg    VindSira  DWO Rapp    Tilknytningspunkt Utsira Nord   protokoll  

15. Desember  Saksframlegg  revisjonsrapport  bosetting flyktninger   budsjett/regnskap rapp 3 kvartal   kulturminneplan pr 30/11      ettersendt sak strømstøtte   protokoll

 

Kontrollutvalget

Fredager kl 1230  Alle sakskart og referat ligger på kontrollutvalgene.no

9. september  sakskart   

11. november  sakskart

De som har spørsmål til ordfører og kommunedirektør, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

Avdelingslederne må ha levert sakene til kommunedirektøren seinest ti dager før møtene, for at de kan tas opp.

Det kan bli endringer i møteplanen. Ved behov for eksterne besøk i møtene ol kan vi måtte flytte på tidspunktene.

Utsira 21. juni 2022 – Arnstein Eek

Denne mappen er tom.