Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteplan vår 2017 for Utsira Kommune

Utsira fyr

Formannskapsmøte

Tirsdag 31. Januar 17.   saksliste   saksframlegg  

Mandag 13. Mars 17     Saksframlegg  rapport kaianlegg    PROTOKOLL 

Mandag 15. Mai 17    saksframlegg     Utviklingsplan for Haugesundsregionen     

Tirsdag 06. Juni 17   Saksframlegg  referatsaker   regnskap 2016   årsmelding 2016 

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 1800.

Kommunestyremøte

Mandag 13. februar 17  Saksliste   tillegg referatsak 

Mandag 3. April 17    Saksframlegg  valg   kai s1  kai s 2  kai n1  kai n2   kai n3         Årsmelding

Mandag 29. Mai 17

Mandag 19. Juni 17

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 1800.

Kontrollutvalget – Møtene starter kl 1230  Kontrollutvalget har egne sider med alle saksframlegg

Fredag 12. mai 17  Saksframlegg  Nb møtet starter kl 13.00   Protokoll

Fredag 15. september 17

Fredag 17. november 17

 

De som har spørsmål til ordfører og administrasjon, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

Avdelingslederne må ha levert sakene til rådmannen seinest en uke før møtene, for at de kan tas opp.

Det kan bli endringer i møteplanen. Ved behov for eksterne besøk i møtene ol kan vi måtte flytte på tidspunktene.

 

 

Utsira 19. desember 2016 – Arnstein Eek.