Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteplan våren 2018

Tednevik i storm

Formannskapsmøte

Mandag 29. Januar 18     Saksframlegg     

Mandag 05. Mars 18         Saksframlegg     protokoll

Fredag 20. april 18   NB. kl 12.00  Ekstraordinært formannskap  saker

Mandag 30. april 18 – Debatt innspill kommuneplanen.   Protokoll 30. april

Mandag 04. Juni 18  Saksframlegg

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 1000.

Kommunestyremøte

Mandag 05. februar 18    Saksframlegg     protokoll   

Ekstraordinært kommunestyre 20. april protokoll

Mandag 07. mai 18   Saksframlegg  Protokoll  

Torsdag 14. Juni 18  Saksframlegg   årsmelding   årsregnskap

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 1800.

Kommuneplan – Egne folkemøter.

Torsdag 22. mars 18 – Tema: Invitasjon til høringsinnspill. – kl 1700

Mandag 09. april 18 – Tema: Næring – kl 1700

Mandag 16. april 18 – Tema: Boligbygging – kl 1700

Kontrollutvalg

Fredag 25. mai 18   Sakskart   revidert årsberetning 2017   Protokoll

Fredag 07. september 18

Fredag 02. november 18

De som har spørsmål til ordfører og administrasjon, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

Avdelingslederne må ha levert sakene til rådmannen seinest en uke før møtene, for at de kan tas opp.

Det kan bli endringer i møteplanen. Ved behov for eksterne besøk i møtene ol kan vi måtte flytte på tidspunktene.

Utsira 18. desember 2017 – Arnstein Eek.