Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Møteplan 2022

Utsikt fra Klovningsneset
våren 2022
Formannskapsmøter:

Mandag 31. januar 2022

Mandag 7. mars 2022

Mandag 4. april 2022

Mandag 9. mai 2022

Mandag 13. juni 2022

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 10:00.


Kommunestyremøter:

Torsdag 10. februar 2022

Torsdag 31. mars 2022

Torsdag 19. mai 2022

Torsdag 16. juni 2022

Hvis annet ikke er nevnt starter møtene kl 18:00

 

Kontrollutvalget – Møtene starter kl 12:30

Fredag 18. februar 2022

Fredag 13. mai 2022

Fredag 9. september 2022

Fredag 11. november 2022 

De som har spørsmål til ordfører og Kommunedirektør, vennligst meld inn i forkant av møtet slik at saksbehandler eventuelt andre har mulighet til å forberede et svar.

Avdelingslederne må ha levert sakene til Kommunedirektøren seinest ti dager før møtene, for at de kan tas opp.

Det kan bli endringer i møteplanen. Ved behov for eksterne besøk i møtene ol kan vi måtte flytte på tidspunktene.

Utsira 17. desember 2021 – Arnstein Eek