Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Retningslinjer for opptreden i Sosiale Medier

Vi har delt retningslinjene opp i to. (A – offisiell og B – alle ansatte) Den første delen tar for seg hvordan vi skal forholde oss på våre offisielle kontoer på de sosiale mediene (som twitter.com/Utsirakommune og facebook.com/UtsiraKommune.) Her er det viktig at vi deltar og skaper engasjement på kontoene våre. Den andre delen tar for seg hvordan ansatte i Utsira Kommune opptrer i sine nettverk og skiller sine roller som ansatt og privatperson.

A) Kommunens offisielle kontoer

1.      Vær til stede, delta i debatten. Husk at du alltid representerer kommunen

2.      Svar alltid ved faktafeil eller på spørsmål om kommunens tjenester og tilbud

3.      Svar på positive kommentarer, si takk :-)

4.      Det er ikke nødvendig å svare på nøytrale kommentarer, men det er lov å gjøre det.

5.      Forsøk også å svare på negative kommentarer

6.      Tilpass svaret ut i fra avsender, form og innhold. Saklig? Humoristisk? Formell?

7.      På generelle spørsmål svarer du som Utsira kommune, uten navn/tittel

8.      Ved svar på faglige spørsmål, bruk fullt navn og tittel (eks enhetsleder og enhet)

9.      På spørsmål som krever saksbehandling/arkivering må innsenderen gjøres oppmerksom på at det må sendes en formell henvendelse.

10.  Politiske henvendelser skal alltid henvises til politisk nivå

Dette ser vi på som en veiledning som skal lede oss på riktig vei, ikke tvinge oss inn i en enveiskjørt gate. Det vil alltid være rom for tolking og vurdering i hvert enkelt tilfelle. Husk at dialog på nett blir uforståelig hvis svar ikke kommer umiddelbart!

Utsira Kommune sitt omdømme og sine interessefelt: På offisielle kanaler skal vi være tydelige på miljø (nullutslippskommunen) og framstå som ei kultur-øy.

I tillegg har vi sett på hvordan ansatte kan bruke sosiale medier til for eksempel faglige diskusjoner

 

B) Ansattes bruk av sosiale medier

1.      Vær gjerne aktiv i faglige diskusjoner.  Det er kjekt hvis du støtter opp om våre mål og visjoner.

2.      Opptre på samme måte som du ville gjort ellers i hverdagen.   Bruk sunn fornuft.

3.      Vær bevisst på rollen din som ansatt i Utsira kommune.

4.      Vurder om du skal ha kontakt med elever/brukere/pårørende i sosiale medier som bla. Facebook eller MSN. I så fall, tenk på hvordan du opptrer.

5.      Ansatte har ytringsfrihet, men taushetsplikten gjelder også i de sosiale mediene.

6.      Vær åpen om hvor du jobber.

7.      Presiser at du ytrer deg som privatperson og ikke på vegne av Utsira kommune.

8.      Henvendelser direkte til Utsira kommune besvares av administratorer på de forskjellige kontoene.

9.      Husk at Internett er permanent, det kan være vanskelig å slette det du har sagt.

10.    Er du i tvil send en e-post til web-ansvarlig atle@utsira.kommune.no    

 

Tagg / Label om Sosiale Medier i vår Beta-Blogg

http://4.bp.blogspot.com/_fnO0rDQVElw/S0O7EEM-UAI/AAAAAAAAApA/-hMB2vSRDlA/S660/Utsira+kommune+i+Betablogging.jpg

Utsira Kommune var tidlige ut i Sosiale Medier og første norske kommune på Twitter.

Her er en presentasjon som forteller litt om Utsira sin historikk i Sosiale Medier