Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Kjære Sirabuer

Ordfører foto: Karianne Klovning
Ordfører skriv til befolkning om arbeidet med Korona-virus i Utsira kommune...

Kriseledelsen i Utsira kommune har daglige møter. Her er ledelsen i administrasjonen og politikere representert, samt kommunelege og politikontakt ved behov. Disse har foregått delvis med fysisk oppmøte i starten og har nå gått over til å bli digitale. Fra i dag vil alle deltagerne delta via en videokonferanseløsning.

Vi vurderer situasjonen fra dag til dag. Dette er en situasjon som ingen har vært i tidligere, og vi ser at det er utfordrende å skulle ta valg som alle er fornøyde med. Dette ser vi også fra nasjonale myndigheter som kritiseres for vurderinger de gjør og ikke gjør. Slik vil det være når en ikke har en fasit på hvordan en skal håndtere krisen som landet, og verden er i. Men vi vil alle hverandre vel og gjør vårt for å sikre våre innbyggere. Utsira kommune forholder seg til de nasjonale retningslinjene og forskriftene som er bestemt og vedtatt. Vi ber våre innbyggere ha tillit og respekt for de avgjørelsene som blir tatt. Vi blir stilt ovenfor nye spørsmål, råd og retningslinjer hver dag.

Utsira har per i dag ingen tilfeller med påvist smitte. Vi har derimot noen få som er i karantene på grunn av utenlandsreiser. Vi opplever at innbyggerne våre samarbeider og viser hensyn i den situasjonen vi er i. Det samme gjelder vårt kollektivtilbud, Rutebåten Utsira, og vår dagligvarebutikk Joker. Her har vi en god dialog.

Kriseledelsen gjør de nødvendige forberedelsene og arbeider daglig med å forberede beredskapen i vår kommune på eventuelle smittetilfeller. Det er blitt, og blir, sendt ut informasjon til våre innbyggere som går nærmere inn på tiltak vi som kommune gjør for å følge opp de råd og retningslinjer som er gitt, og råd og retningslinjer som våre innbyggere bes følge.

Det er viktig at vi respekterer og følger de vedtakene og rådene som er gitt fra myndighetene, slik at vi så snart som mulig kan komme tilbake til det som bare for et par uker siden var en normal hverdag.

I tillegg til at folk er redde og bekymret for liv og helse har vi også en bekymring blant det private næringslivet. Her ute er det i hovedsak reiselivsbedriftene som går inn i en vanskelig tid og vi håper at de nasjonale tiltakspakkene som er kommet, og kommer, vil kunne bidra til at de klarer seg og kan stå klare til å ta imot gjester til øya vår når den tid kommer.

Vi ser at de fleste kommunene gjennomfører nødvendige møter digitalt, og det vil også vi gjøre i tiden fremover. Politisk skulle vi hatt et formannskapsmøte den 23. Mars, men vi har valgt å utsette dette, da det ikke var noen saker som var kritiske å få vedtatt. Det er litt utfordrende å skulle gjennomføre gruppemøter i forkant av et slikt møte, da ikke alle har de nødvendige digitale løsningene, men jeg vil ta en ny vurdering, i samråd med formannskapsmedlemmene etter den 26. Mars. Da vet vi mer om hvor lenge dette kan vare.

Vi må prøver å leve tilnærmet normalt, men ta ekstra hensyn til din egen helse dersom du vet du er i risikogruppen. Vi må ta hensyn til hverandre. Vi er et sårbart samfunn og det er mange med viktige roller i en beredskapssammenheng her ute, så vi trenger de ressursene vi har.

Jeg ser det dukker opp hjelpesider på Facebook og i andre kanaler, i andre kommuner. Vi har ikke tatt initiativ til slike sider, men dersom noen ser behov for dette kan hvem som helst starte en slik. Vi er heldige som er et lite og oversiktlig samfunn. Innbyggerne her ute er vant til å stille opp og ta i et tak for å hjelpe hverandre, fortsett med det. Vi skal ikke være så mye fysisk sammen, men ta vare på hverandre på andre måter. Har du eller vet du om noen som trenger hjelp i disse tidene eller har spørsmål ring gjerne til vårt sentralbord på 99219494, så svarer vi deg så godt vi kan. Her er oppdatert side om korona-virus i Utsira kommune.

Takk for at dere samarbeider og tar hensyn. Det er viktig at vi trekker i samme retning og står sammen i denne vanskelige situasjonen.

Med vennlig hilsen

Marte Eide Klovning

Ordfører