Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Søknad om lokale kultur- og folkehelsemidler

Utsira kommune har fordelt kr 75.000,- i Kulturmidler og kr 126.000,- i Folkehelsemidler for 2023. Neste utlysning blir i 2024 og da vil vi prioritere prosjekt i regi jubileumsåret Utsira kommune 1924-2024. Det blir felles utlysning og felles søknadsfrist 15. februar 2024

Fordelte kulturmidler i 2023

kulturmidler 2023 fordeling.jpg

Fordelte folkehelsemidler i 2023

folkehelsemidler 2023 fordeling.jpg

Ubenyttede midler tilfaller kommunekasse. Benyttede midler i løpet av søknadsåret må kreves utbetalt før 31. desember i søknadsår. Se hvem som kan søke og krav til rapportering for bruk av kulturmider i våre retningslinjer.

Manglende prosjektregnskap, årsoppgjør, rapportering for bruk av tidligere midler kan medføre reduksjon/bortfall av søkt beløp.

SOM i 2023: Nederste bolk gjelder søknad om folkehelsemidler - Her kan både lokale lag og grupperinger i organisasjonen søke.

 

Søknadsskjema i word og som pdf

 

Historikk kulturmidler

Utsira Kommune har fordelt kulturmidler for 2020, neste søknadsfrist vil bli 1. mars 2021

File Utsira Kommune statutter kulturmidler oppdatert2017-1.pdf

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Utsira kommune