Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Historikk kulturmidler

Utsira Kommune har fordelt kulturmidler for 2020, neste søknadsfrist vil bli 1. mars 2021

Plakat utlysning 2017Utsira Kommune har fordelt kulturmidler for 2016 slik: 

Fordelte midler i 2016  klikk for større bilde 

Søknad om kulturmidler 2019

Da er det klart for en ny søknadsrunde med lokale kulturmidler til lag/foreninger og kulturliv på Utsira. Søknadsfrist 15. februar 2019.

Søknad om kulturmidler

Midler for 2018 er fordelt. Ny søknadsrunde med lokale kulturmidler til lag/foreninger og kulturliv på Utsira vil ha søknadsfrist 15. februar 2019. Utlysning i januar.

Vi har fordelt kulturmidler for 2018

Utsira kommune her fordelt kr 75.000,- til foreningsliv på Utsira

Vi har nå fordelt kr 75.000 til lokalt kulturarbeid

Totalt kom det inn 10 søknader med totalt søknadsbeløp på kr 117000,-. Vi har nå fordelt kr 75.000,- til lokalt kulturliv. Seks søknader om driftstilskudd og fire til større enkeltarrangement. Se nedenfor.

Vi har nå fordelt kr 75.000,- til kultulivet på Utsira

Utsira kommmune har nå fordelt kulturmidler for 2020. Vi fikk innn 12 ulike søknader fra 8 ulike kulturaktører.

Utsira kommune har nå fordelt kulturmidler og folkehelsemidler for 2022

Nå har vi tro på at koronapandemien er under kontroll og at det er tid for å samle folket til kultur- og folkehelseaktiviteter. Totalt kom det inn 18 ulike søknader på kultur- og folkehelsemidler med søknadsbeløp på over 250000