Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Dyretelling pr 1. januar 2012

Det er som tidligere år kun tre husdyrbruk som har levert inn søknad om produksjonstilskudd innen fristens utgang idag den 20. januar. Søknadene gir grunnlag for våre dyretellinger.

Årets dyretellinger viser en gledelig økning i dyretall på Utsira fra 154 dyr i januar 2011 til 227 produksjonsdyr i januar 2012. Økningen skyldes i hovedsak satsningen til Utsira Villsaulag som samlet har 150 villsau ute på beite fra Klovning til Vestremarkje.

Kjøttfeholdet er stabilt med 24 prduksjonsdyr (25 i fjor) Kjøttferaser: Highland Cattle og Dexter. Nedgang i sauehold skyldes i hovedsak at en bruker har gått over til drift av utegangersau (Villsau)

Fullstendig oversikt over innrapportert dyretall fra Utsira:

Dyretall 1.1.12

Vi kan allerde nå se positive resultaer i form av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i god pleie. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg