Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Opprenskning av Veito

Opprenskniing av Veito
Håvard Nordvik og Landbrukservice Erik Sandmo Eriksen er i gang med et større opprenskningsprosjekt i Veito fra kirkegården til ytre Hølen i Nordvikvågen. Prosjektet er støttet med SMIL-midler som et biologisk mangfold- og kulturminnetiltak.

Åpne veiter og åpne vannspeil i Kulturlandskapet (jordbrukslandskapet) begynner å bli en mangelvare. I eldre tider var det flere åpne steinsatte veiter (grøfter) på Utsira. De fleste har blitt lagt i rør og er lukket igjen. Åpent vannspeil i dyrkingslandskapet gir rasteplasser for gressender, riksefugl og vadere. Samt nye områder for biologisk mangfold for innsekter og urter som liker åpent vannspeil.

Veito har vært gjengrodd i de siste 30 år med metervis av sand, slam og takrør, alle gamle kisteveiter som leder ut til Veito har blitt tettet til og det har vært umulig å drenere ut vann fra dyrka marka til tilgrensende gårdsbruk. Høg vannstand har trolig også trengt inn i kommunale avløpsgrøfter som har medført til slamming og dårligere drenering av akutt overflatevann. 

Vi er sikker på at prosjektet vil få til store positive verdier for landbruket, kultuminnevernet og biologisk mangfold i dyrkingslandskapet.

Les mer om SMIL midler i landbruket eller ta kontakt med landbrukskontoret

før etter 1føretter 2

Det blir spennende å følge med i effekter av tiltaket både for bilogisk mangfold og drenering av landbruksjord.